Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi fraktsioon edastas Riigikogu Põhiseaduskomisjonile muudatusettepanekud "Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele“, millega sätestatakse seaduses konkreetne ülempiir ja väärtusnormid ümberasustatavate ja -paigutatavate välismaalastele sh kohustus omandada Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel.

Muudatusettepanekute ühe autori Ken-Marti Vaheri sõnul tuleb arvestada Eesti võimekust lõimida välismaalasi Eesti ühiskonda ja seetõttu oleme teinud ettepaneku seada „lagi“, mis oleks 0,03% Eesti alalisest elanikkonnast aastas.

„0,03% on maksimaalne seaduses seatav ülempiir, millest üle minna ei saa. Konkreetse „lae“ saab valitsus kehtestada igal aastal arvestades tegelikku olukorda ning see saab loomulikult olla ka väiksem,“ rõhutas Vaher.

Teise muudatusettepanekute koostaja Mart Nuti sõnul lisatakse juurde ka väärtusnormid, mis paneb ümberasustavatele ja -paigutatavatele kohustuse austada Eesti riigi ja ühiskonna põhiväärtusi, eesti keelt, kultuuri, kombeid ja tavasid.

„Oleme lähtunud oma seisukohtade kujundamisel Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist, kus ühe põhieesmärgina on nimetatud rahvusriigi säilimine, pannes seega avalikule võimule kohustuse luua tingimused eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade,“ ütles Nutt.

„Nimetatud kohustused pole lihtsalt viisakusest eelnõusse lisatud vaid väärtuste austamise kohustuse täitmist võetakse arvesse elamisloa pikendamise otsustamisel või uue elamisloa andmise otsustamisel. Samuti on need eelduseks välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotlemiseks või pikaajalise elaniku elamisloa taotlemiseks,“ selgitas ta.

Nutt lõpetas eelnõu tutvustamise selgitusega, et IRL-i poolt tehti täiendav ettepanek panna välismaalasele kohustus omandada Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel, mis on kõrgem tase kui seni nõutud A2 tase. B1 tasemel keeleoskuse omandamine tähendab, et  isik suudab iseseisvalt suhelda Eesti keeles kõrgemal tasemel.

Tagasiside