Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kohtunud riigikogu IRL-i fraktsioon ja regionaalminister Siim Kiisler tõdesid, et kohalike omavalitsuste tugevdamiseks ja liitumiste kiirendamiseks on vaja astuda jõulisi riigipoolseid samme.

Kiisleri sõnul saab toimiva omavalitsuse aluseks olla toimepiirkonna mudel, mis eelkõige lähtub omavalitsuse regionaalsest tõmbekeskesusest, kus pakutakse kõiki olulisi kohalikke teenuseid.

„Eesti kohalike omavalitsuste süsteem peaks lähtuma põhimõttest, et inimesed saaksid demokraatlike mehhanismide läbi mõjutada oma igapäevase elu korraldamist, nagu töökoht, elukoht ja vaba aeg,“ rääkis Kiisler.

„Haldusreformi eesmärk on luua Eestis tugevad ja toimivad omavalitsused. Olukord, kus paljud omavalitsused ei ole oma väiksuse ja killustatuse tõttu võimelised tagama oma elanikele kvaliteetseid teenuseid ega professionaalselt täitma neile seadusega pandud ülesandeid ei ole ei riigi, omavalituste ega inimeste huvides,“ lisas Kiisler.

Kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimehe Aivar Koka sõnul ei ole omavalitsuste vabatahtliku liitumise ja omavalitsuste koostöö propageerimine siiani soovitud tempos läinud. Seetõttu tuleks tema hinnangul just riigil võtta endale reformiprotsessis juhtroll ning koostöös omavalitsusliitudega tuleks täpsustada haldusreformi lähteülesanded.

Samateemaline kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlaud toimub 5. detsembril riigikogus, kuhu on kutsutud kõik Eesti omavalitsusjuhid.

IRL on seisukohal, et haldusreform loob kõikides maakondades uusi arengueeldusi ja tagab parema elukvaliteedi üle Eesti.

Tagasiside