Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi riigikogu fraktsioon andis täna menetlusse otsuse eelnõu, millega määratakse Sisekaitseakadeemia uueks asukohaks Ida-Virumaa. Eelnõu kohaselt rajatakse sinna käimasoleva Euroopa Liidu eelarveperioodi jooksul uus Sisekaitseakadeemia õppehoone.

IRLi fraktsiooni liikme Ken-Marti Vaheri sõnul on Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine ühtaegu nii regionaal- kui julgeolekupoliitiliselt põhjendatud samm.

„Ukraina sündmuste valguses on Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimise julgeolekumõõde muutunud veelgi aktuaalsemaks. Kolimisega kaasneks positiivne mõju Ida-Virumaa siseturvalisusele ning kasvaks sealse elanikkonna usaldust Eesti riigi institutsioonide vastu,“ ütles Vaher.

Vaheri sõnul suureneks akadeemia kolimisega politseinike, päästeteenistujate, tolliametnike ning vanglateenistujate igapäevane kohalolu piirkonnas. Samuti paraneksid tema hinnangul kohalike sisekaitse valdkonna asutuste arenguvõimalused, kuna osa seal õppinud kadettidest asuks tööle Ida-Virumaale.

„Eesti taasiseseisvumisest alates on räägitud, et Eesti riiki pole piisavalt Ida-Virumaal kohal ja piirkonda tuleb integreerida rohkem ülejäänud Eestiga. See on põhimõtteline otsustamise koht, kas riik tahab midagi tõsiseltvõetavat Ida-Virumaal ära teha. Riigi kohalolu piirkonnas ei suurene iseenesest,“ ütles Vaher.

Vaheri sõnul oleks Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine täiendav panus piirkonna arengusse, aidates kaasa piirkonna majanduslikule kui sotsiaalsele arengule. Kolimisega kaasneva kuni 200 uue töökoha loomine tooks Vaheri sõnul kohalikule omavalitsusele kuni 300 000 eurot täiendavat tulu aastas ning elavdaks kohalikku ettevõtlust.

Tagasiside