Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Venemaa ei ole ainsa Euroopa Nõukogu liikmesriigina siiani ratifitseerinud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni 14. protokolli. See protokoll, mis aitaks oluliselt tõhustada Euroopa Inimõiguste Kohtu tööd, jõustub üksnes juhul, kui kõik Euroopa Nõukogu liikmesriigid selle ratifitseerivad. ENPA Eesti delegatsiooni juhi Andres Herkel sõnul on Venemaa poolt tegemist pahatahtliku pidurdamisega, mis muuseas takistab arvukate Venemaad puudutavate kohtuküsimuste lahendamist.

„Viimasel ajal on Euroopa Inimõiguste kohtust tulnud rida otsuseid, kus Venemaa võimud jäävad süüdi ulatuslikes inimõiguste rikkumistes Tšetšeenias. Kuna kohtu veskid jahvatavad Strasbourgis väga aeglaselt, on valdavalt tegemist 2000. aasta sündmusi puudutavate lahenditega. Reform, mida Venemaa ise pidurdab, lubaks kohtul märksa tõhusamalt toimida,” selgitas Herkel.

Praegu levib ENPA liikmete hulgas nõue viia Assamblee sügissessioonil oktoobri alguses läbi eridebatt, mis käsitleks Venemaa poolt protokoll 14 mitteratifitseerimise motiive ja tagajärgi.

Andres Herkel osales teisipäeval ja kolmapäeval ENPA õiguskomitee ja monitooringukomitee töökoosolekutel Pariisis, esitades monitooringukomiteele ka järjekordse kriitilise ülevaate olukorrast Aserbaidžaanis.

Tagasiside