Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Andres Herkel

„Olukorras, kus isegi õiguskantsler on asunud seisukohale, et Eesti seadusandlus on selles valdkonnas lünklik ning inimeste põhiseaduslik õigus elule, tervisele ja varale pole kaitstud, on probleemi selline ignoreerimine kahetsusväärne ja arusaamatu,” ütles Isamaaliidu fraktsiooni esimees Andres Herkel. 

Herkeli sõnul ei söandanud valitsus anda eelnõule negatiivset hinnangut, aga seda ei saa pidada ka mingiks „julgustavaks neutraalsuseks”, kuna eelnõu esitajad tahavad selget analüüsi, mida tuleb muuta, missuguses tempos seda tehakse ja kes mille eest vastutab.

Herkeli hinnangul tuleb seada täiendavad ohutusnõuded, täpsustada omavalitsuste rolli ja vastutust tema territooriumil veetavate ja käitletavate ohtlike kaupade osas ning tagada tõhusad vastutuskindlustuse määrad.

Valitsuskoalitsioon lükkas täna Riigikogus tagasi Isamaa ja Res Publica Liidu esitatud otsuse eelnõu, mis tegi ettepaneku muuta raudteeseadust, kemikaaliseadust, kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ja teisi ohtlike ainete veo ja käitlemisega seotud seadusi.

Eelnõu eesmärk on reguleerida Eestit läbivate suuremahuliste ohtlike veoste transiit ning tagada avaliku võimu kontroll ja riskide maandamine.

„Nende probleemide lahendamine ei ole kuidagi seotud raudtee omandivormiga ega puuduta üldsegi mitte ainult raudteed,” ütles Herkel.

 

Tagasiside