Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Koka initsiatiivil tegi IRLi fraktsioon haldusreformi seadusesse muudatusettepaneku, et omavalitsused, millel puudub ühine piir saaksid ka alustada ühinemisläbirääkimisi.

„See ei tähenda loomulikult, et Tallinn ja Piirisaare saaksid alustada liitumisläbirääkimisi, muudatusettepanekus oli täpsustus, et ühineda soovivate valdade piiride vahele saab jääda vaid üks omavalitsus,“ ütles Kokk, kelle sõnul tegi IRL ettepaneku muudatuseks, kuna üksikud vallad, kes ei soovi alustada läbirääkimisi ühegi teise omavalitsusega, on kujunenud takistuseks kogu piirkonna ühinemisläbirääkimistele. „Hetkel on omavalitsuste ühinemisel kohustuslik territoriaalne piir, kuid kui siinkohal teha erand, siis see soodustab tugevamate omavalitsuste teket ja vähendab killustatust,“ selgitas ta. „Varem kehtis selline erand saartel, kuid leiame, et nüüd oleks mõistlik seda laiendada ka mandril.“

Kokk tõstis esile veel ühe muudatusettepaneku haldusreformi seadusesse, mis võimaldab üksikutel küladel liituda teise omavalitsuse valla või linnaga, kui elanikud seda toetavad. „Täna on meil olukord, kus küla elanikud näevad mõistlikuna liitumist omavalitsusega, kus on neile lähedane teenuskeskus, kuid senine koduvald on ühinemisläbirääkimistes hoopis mõne teise omavalitsusega. Kui praegu peavad sellise ühinemise heaks kiitma mõlema omavalitsuse volikogud, siis ettepaneku kohaselt piisab küla elanike arvamusküsitluse tulemustest ja selle volikogu heakskiidust kuhu soovitakse ühineda,“ lõpetas ta.

Kontakt:
Priit Värk
+372 58 053 895

Tagasiside