Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna võeti Riigikogus vastu okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõud, mille kohaselt ühendatakse represseeritutele mõeldud tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas. Toetuse taotlemiseks ei ole vaja enam esitada kuludokumente.

Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse (61 SE) poolt hääletas 73 riigikogu liiget.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul kaotatakse selle muudatusega ebavajalik bürokraatia. See on küll väike samm tarbetu bürokraatia vähendamise suunas, aga oluline otsus ligi 11300 represseeritule.

„Sisuliselt lihtsustab see muudatus kõigil represseeritutel toetust saada. Täna on sõidusoodustust taotlenud kõigest kolmandik represseeritutest ja kindlasti on üheks põhjuseks üleliigne bürokraatia,“ ütles Kokk.

„Represseeritud on valdavalt väärikas eas ja nad on kannatanud okupatsioonivõimu all ning sõidupiletite pidev esitamine on ebaotstarbekas bürokraatia, mis ei täida kuidagi toetusele seatud eesmärki. Selleks, et toetusi makstaks kõigile ühetaoliselt, asendame tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse ühtse toetusega – represseeritu toetusega,“ selgitas Kokk.

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20.augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud on tõekspidamiste, varandusliku seisu, päritolu või usu tõttu vangistatud isikud, vabadusvõitlejad, küüditatud, Siberis sündinud lapsed, tööpataljonis olnud, psühhiaatriahaiglasse paigutatud inimesed, metsavennad ning Tšernobõli aatomielektrijaama tagajärgede likvideerimisel osalenud isikud. Seadusega võimaldatakse represseeritutele mitmesuguseid majanduslik-kultuurilisi soodustusi, samuti on neil õigus soodustingimustel vanaduspensionile.

Tagasiside