Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe annab kolmapäevasel istungil Isamaa Erakonna nimel üle seaduseelnõu, mille jõustumisel vabastatakse koduomanikud omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest. Kruusimäe sõnul on aeg omanikud teoorjusest vabastada.

Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks on vabastada koduomanikud senisest ebaõiglasest koormisest ning tagada kõnniteede õigeaegne ja parema kvaliteediga koristamine.

Kruusimäe sõnul on kõnniteede korrashoiu kohustuse seadmine koduomanike õlgadele ebaõiglane. „Meie eakate, terviseriketega, erivajadustega ja ka igapäevaseid töökohustusi täitvate inimestega on praegune riigi poolt asetatud koormis liiaks. Suuremate lumesadude või teiste raskemate ilmastikutingimuste puhul käib see paljudele aga hoopiski üle jõu. Seetõttu kannatavad aga nii koduomanikud kui ka teised linnaelanikud, kelle jaoks muutub tee läbimatuks,“ ütles Tarmo Kruusimäe eelnõu algatajate nimel.

Lisaks tõi Kruusimäe välja, et täna kehtiv seadus kohtleb inimesi ebavõrdselt. „Kortermajade puhul korraldab linna kõnniteede koristamist ühistu ja koduomaniku panus piirdub läbi ühistu sellise teenuse eest tasumisega. Eramajade puhul eeldatakse aga millegipärast, et koduomanikud peavad igapäevaselt ise kõnniteid koristama (sh lume ja libedusetõrjet tegema) või kallist koristusteenust sisse ostma. Vastasel juhul ootab neid rahaline karistus,“ selgitas Kruusimäe.

„Omavalitsustele kuuluvate kõnniteede korrashoid on kohalike omavalitsuste kohustus. Seda ei saa teoorjuse kujul veeretada eraomanike kaela,“ ütles Kruusimäe.

Praegu kehtiva ehitusseadustiku paragrahvi 97 lõige 6 kohaselt on teega külgneva maatüki omanik kohustatud linnas, alevis ja alevikus korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Tegemist on seadusega koduomanikele pandud kohustusega, mida ei hüvitata.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma teede ja tänavate korrashoidu. Teeseaduse paragrahvi 2 lõike 2 punkti 1 kohaselt hõlmab tee mõiste ka kõnniteed. Seaduse mõjuks on koduomanike vabastamine omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest ja ka omavalitsustele kuuluvate kõnniteede õigeaegse ja parema kvaliteediga koristamise korraldamine.

Selleks, et anda omavalitsustele aega teha ettevalmistusi oma kõnniteede koristamise korraldamiseks ja et teha seda sümboolselt õigel ajal, on ette nähtud, et käesolev seadus jõustub 1. oktoobril 2021. aastal, millal tähistatakse omavalitsuspäeva.

Tagasiside