Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna fraktsioon esitab täna Riigikogu juhatusele eelnõu ettepanekuga muuta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust. Ettepanek on suurendada puudega laste toetusi tasemeni, et tagatud oleks nende iseseisev toimetulek, sotsiaalne hakkamasaamine ja tervetega võrdsed võimalused, toob välja Vabaerakonna saadik ning Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.

Vabaerakonna fraktsiooni ettepanek on kahekordistada keskmise puudega lapse toetus ehk tõsta see seniselt 69,04 eurolt 138,08 eurole. Raske puudega lapse toetus soovitakse eelnõuga kahekordistada ehk tõsta see seniselt 80,55 eurolt 161,10 eurole. Sügava puudega lapsele mõeldud toetus suureneks eelnõu vastuvõtmisel kolm korda ehk seniselt 80,55 eurolt tõuseks toetus 241,65 eurole.

Monika Haukanõmm toob eelnõu muudatuse olulisima põhjendusena välja, et toetuse määrad on püsinud muutumatuna viimased 12- aastat, kuigi elu meie ümber on muutunud ja selle ajaga väga palju kallinenud.

„Mida raskem on lapse puue, seda suuremad on kulud tema igapäevase elu, toimetuleku ja arengu tagamiseks,“ toob Haukanõmm välja. Ta lisas, et uuringute järgi kulutavad pooled pered lapse keskmise puude korral tema erivajadusele 48-159 eurot ja raske puude korral 60- 219 eurot kuus. Pooltel leibkondadel jäävad sügava puudega lapse kasvatamisel vajaminevad kulutused vahemikku 119-339 eurot kuus, aga võivad ulatuda ka kuni 600 euroni.

1.jaanuaril 2017 oli Eestis 12 896 puudega last. Võrreldes 2009. aasta sama ajaga oli nende laste arv 7 368. Puudega laste osakaal 0-17-aastastest Eesti laste hulgas on samuti kasvanud: 3 protsendilt 5,2 protsendile.

Eelnõu mõju riigieelarvele aastas on ligikaudu 1 040 000 eurot.

 Taustaks:

Eelnõu esitamise on tinginud Vabariigi Valitsuse soovimatus tagada puuetega lastele nende toimetulekuks vääriline ja õiglane toetus. Eelnõuga soovib Vabaerakonna fraktsioon tõsta puuetega laste sotsiaaltoetus tasemele, mis kataks nende puudest tulenevad lisakulutused. See on toodud ühe soovitusena välja ka ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis

Puudega laste toetuse suuruse aluseks on sotsiaaltoetuse määr, mis kinnitatakse Riigikogu poolt riigieelarvega. Sotsiaaltoetuste määra ei ole alates 2006. aastast muudetud. 2006. aastal oli see 400 krooni. 2011. aastal, kui Eesti läks üle eurole, summa teisendati 25,57 euroks. 2018. aastal on see määr endiselt sama.

Lisainfo:
Monika Haukanõmm
Vabaerakonna saadik
Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees
5696 6326

 

Tagasiside