Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

„IRLi, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ei toetanud õiguskomisjonis Reformierakonna ettepanekut muuta paindlikumaks Töölepingu seaduses olevad valveaja reeglid. Eelkõige vajab seda muudatust IT-sektor, aga ka teised elutähtsate teenuste toimepidavust tagavad ettevõtted,“ selgitas Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere eelnõu sisu.

„Kehtiv seadus on liiga jäik. Näiteks võib töötajat senisest pikemale valveajale rakendada vaid siis, kui töölepingus või kollektiivlepingus on kokku lepitud valveaja kasutamine üksnes edasilükkamatute tööde tegemiseks. Sealjuures valveaja kestus 28-kalendripäevase ajavahemiku kohta ei või ületada 130 tundi. Samuti on töötajal õigus valveaja kokkulepe üles öelda, teatades sellest kaks nädalat ette,“ tutvustas Randpere olemasoleva seaduse jäikust.

Riigikogu liige sõnas, et tegemist on eelnõuga, mis on Eesti IT-sektorile hädavajalik juba pikemat aega ning sellega on põhjendamatult kaua viivitatud. Praegune valitsuse Sotsiaalministeeriumi on otsustanud seda eelnõu mitte toetada. Küll aga on toetus antud muudatusettepanekule olemas mitmeski ministeeriumis (poolehoidu on väljendanud näiteks Siseministeeriumi ja Majandusministeeriumi IT-inimesed).

„Õiguskomisjoni otsus antud eelnõu, mis tuleb esimesele lugemisele ülejärgmisel nädalal, esimesel lugemisel tagasi lükata, on paraku hea näide sellest, kuidas praegust valitsust kammitsevad kitsad erakondlikud huvid kogu Eesti jaoks oluliste ning ajaga kaasas käivate otsuste tegemisel,“ võttis Randpere kokku valitsuse pärssiva hoiaku meie innovatiivseima majandusharu suhtes.

Lisainfo:

Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]

Tagasiside