Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kommenteerides täna Riigikogus kolmandale lugemisele tulevat riigilõivuseaduse muutmise seadus eelnõud, toonitas õiguskomisjoni liige Valdo Randpere (Reformierakond), et riigilõivude alandamine tõhustab kohtumenetluse läbiviimist ning lihtsustab kohtutoimingute lõivustamise süsteemi.

Randpere sõnul muudab uus seadus isikute jaoks juurdepääsu oma õigusele lihtsamaks. „Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt soovib keegi kohtu kaudu välja nõuda 1500 euro suurust võlga, on riigilõiv sellelt summalt ligi 320 eurot. Eelnõu puhul on selleks üldjuhul 200 eurot, eeldusel, et hagiavaldus esitatakse paberkandjal. Kui sama nõue aga saabub kohtusse elektrooniliselt on riigilõiv 150 eurot ning kui seda teha läbi maksekäsu kiirmenetluse, ainult 45 eurot,’’ ütles parlamendisaadik.

„Lisaks riigilõivude vähendamisele on seaduseelnõu oluliseks lisaeesmärgiks ka kohtusse pöördujatele mõeldud e-toimiku infosüsteemi kasutamise soodustamine,’’ lausus Randpere, lisades, et see omakorda vähendab kohtute töökoormust ja loob vajalikud eeldused õigusemõistmisel mitmete tööprotsesside automatiseerimiseks ehk kohtul jääb aega rohkemate asjadega tegelemiseks.

Randpere nendib, et kindlasti suureneb tsiviilasjades kohtusse pöördumiste arv, mis toob omakorda kaasa kohtute töökoormuse kasvu. „Selleks nähakse eelnõus ette ka kohtu võimalusi senisest rohkem kasutada lihtsustatud ja kirjalikku menetlust, toimetada kohtudokumente kiiremini kätte ning vormistada lihtsustatud nõuetega kohtulahendeid,’’ märkis Valdo Randpere.
 

Tagasiside