Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kommenteerides täna Riigikogus esimesele lugemisele tulevat riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõud, rõhutas põhiseaduskomisjoni liige Väino Linde, et seaduse põhieesmärk on riigilõivude alandamine, nende viimine kulupõhiseks ning kogu meie kohtutoimingute lõivustamise süsteemi üldine lihtsustamine.

Väino Linde sõnul tõhustab uus seadus kohtumenetluse läbiviimist ning kõrvaldab seadustikust kitsaskohad, mida kasutatakse menetluse venitamiseks. „Nüüdseks muutub isikute jaoks juurdepääs oma õigusele lihtsamaks. Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt soovib keegi kohtu kaudu välja nõuda 1500 euro suurust võlga, on riigilõiv sellelt summalt ligi 320 eurot. Eelnõu puhul on selleks üldjuhul 200 eurot, eeldusel, et hagiavaldus esitatakse paberkandjal. Kui sama nõue aga saabub kohtusse elektrooniliselt on riigilõiv 150 eurot ning kui seda teha läbi maksekäsu kiirmenetluse, ainult 45 eurot,’’ toonitas parlamendisaadik.

Linde märgib, et lisaks riigilõivude vähendamisele on seaduseelnõu oluliseks lisaeesmärgiks ka kohtusse pöördujatele mõeldud e-toimiku infosüsteemi kasutamise soodustamine. „See omakorda vähendab kohtute töökoormust ja loob vajalikud eeldused õigusemõistmisel mitmete tööprotsesside automatiseerimiseks ehk kohtul jääb aega rohkemate asjadega tegelemiseks,’’ ütles Linde.

Linde sõnul suureneb kindlasti eelduslikult tsiviilasjades kohtusse pöördumiste arv ning see omakorda toob kaasa kohtute töökoormuse kasvu. „Sellele vastukaaluks nähakse eelnõus ette ka kohtu võimalusi senisest rohkem kasutada lihtsustatud ja kirjalikku menetlust, toimetada kohtudokumente kiiremini kätte ning vormistada lihtsustatud nõuetega kohtulahendeid,’’ lisas põhiseaduskomisjoni liige.
 

Tagasiside