Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

„Reformierakond on kõrgharidusreformi eesmärkidena kogu aeg näinud kahte asja: kõrghariduse kvaliteedi tõusu ja kõrgkoolilõpetajate läbilöögivõimet tööturul. On ju kvaliteetne haridus aluseks heale töökohale ja korralikule palgale,“ ütles Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas, kelle sõnul vastab täna kultuurikomisjonist Riigikogu täiskokku teisele lugemisele saadetud eelnõu just nendele eesmärkidele.

„Kõrgharidusreformiga muutub haridus kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks. Motiveeritud ja õppekava täitev tudeng saab tulevikus kõrghariduse maksumaksja kulul,“ selgitas Klaas.

„Samuti muutub reformiga paindlikumaks õppetöö korraldus. Eelnõu järgi on tudengil võimalik eksameid teha ja ainepunkte koguda kumulatiivselt semestrite lõikes. Tähtis on eksami soorituse kvaliteet, mitte kvantiteet,“ lausus Klaas.

„Kõrgkooli sisseastumiseks sätestab eelnõu üldnormina lävendipõhise vastuvõtu, võimalik on korraldada ka akadeemilisi vestlusi ja ülikoolipoolseid sisseastumiseksameid. Põhjendatud juhul võib ülikooli nõukogu kehtestada vastuvõtu ülempiiri,“ rääkis Klaas.

Klaasi sõnul saab kõrgharidusreformiga kinnitust põhimõte, et eraraha kõrgharidusest ei tõrjuta. „Ettevõtetel ja eraisikutel jääb õigus taotleda õppekava avamist ja õppekohtade loomist. Siit tekib tihedam side tööturuga, mis tähendab, et kõrgkoolidel on võimalik kiiremini reageerida tööturu vajadustele.“

„Erakõrgkoole koheldakse tulevikus võrdselt avalik-õiguslikega: neile antakse võimalus taotleda tegevustoetust kas kõigile erakoolis õpetatavatele õppekavadele või üksikule eraldi võetud õppekavale,“ märkis kultuurikomisjoni esimees.

Urmas Klaas toonitas, et Reformierakond on pidanud väga oluliseks ära kuulata kõik huvigrupid, keda kõrgharidusreform puudutab. „Alates sügisest on erakonna saadikurühm Riigikogus korduvalt kohtunud haridusministri, avalik-õiguslike kõrgkoolide rektorite, tööandjate esindusorganisatsioonide, erakõrgkoolide ja üliõpilaskondade liidu inimestega, nende seisukohti kuulanud ning valitsuskoalitsiooni plaanidest rääkinud.“

Täna lõpetas Riigikogu kultuurikomisjon kõrgharidusreformi eelnõu muudatusettepanekute hääletamise ja saatis eelnõu Riigikogu täiskokku teisele lugemisele.
 

Tagasiside