Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

„Kvaliteedi tõstmise üheks mõõdupuuks võiks olla see, et Eesti kõrgkooli diplomiga oleks siin ülikooli lõpetanu maailmas konkurentsivõimeline,“ ütles Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas tänasel kohtumisel rakenduskõrgkoolide rektoritega.

„Oleme veendumusel, et kõrgharidusreformi on kindlasti vaja ning Reformierakond toetab selle reformi läbiviimist. Tänast kõrgharidussüsteemi on vaja paremaks muuta, et tagada kõrghariduse konkurentsivõime ning vastavus tööturu vajadustele,“ lausus Riigikogu kulutuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

Klaasi sõnul on Reformierakonna jaoks kõige olulisem kõrgharidusreformi eesmärk hariduse kvaliteedi kasv. „Eraraha ei tohi kõrgharidusest kindlasti tõrjuda – küsimus on ülikoolide ja hariduse jätkusuutlikkuses.“

Rakenduskõrgkoolide rektorite hinnangul on põhiküsimus kõrgharidusreformi ülesande püstituses. Puudub sotsiaalmajanduslik analüüs, mis juhtub pärast nn. tasuta hariduse juurutamist. Pigem jääb reformikava eelnõud lugedes mulje, et juurutatakse tasulist haridust, kus osal üliõpilastel on võimalik õppida tasuta, märkisid rektorid.

Reformierakonna fraktsioon kohtus täna Toompeal Eestis rakenduslikku kõrgharidust andvate ülikoolide rektoritega, et kuulata nende arvamusi kavandatava kõrgharidusreformi kohta.

Reformierakonna saadikurühm Riigikogus on kõrgharidusreformi arutelu raames kohtunud haridusministri, avalik-õiguslike ülikoolide rektorite nõukogu liikmete ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega, lähitulevikus kohtutakse ka erakõrgkoolide rektorite ja tööandjate esindusorganisatsioonide esindajatega. Lisaks soovitakse Urmas Klaasi sõnul kindlasti kohtuda ka Riigikontrolli esindajatega, et kuulda hinnangut maksumaksja raha kasutamise kohta Eesti kõrghariduses.

 

Tagasiside