Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi saatis täna justiitsminister Raivo Aegile kirjaliku küsimuse, milles soovib vastuseid USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud juriidiliselt küsitava lepingu kohta.

“Rahandusminister Martin Helme on sõlminud nii sisult kui juriidiliselt küsitava, Eesti mainet ja usaldusväärsust kahjustava lepingu. Ministrite sõnavõttudest on tekkinud tõsised kahtlused, et eelpoolnimetatud lepinguga pole tutvunud teised valitsuse liikmed, peale Martin Helme,” märkis Kivimägi.

Ta küsib Aegilt, kas justiitsministeerium on pidanud vajalikuks sõlmitud lepinguga tutvuda. Samuti soovib Kivimägi teada, kas rahandusministri keeldumine lepingut avalikustada on õiguslikult ja sisuliselt põhjendatud ning kas Riigikogu liikmetel on õigus tutvuda rahandusministri poolt sõlmitud lepingutega?

Kivimägi küsib, millised lüngad on justiitsministeeriumi hinnangul praegu USA ja Eesti rahapesu uurimise alases koostöös, mida USA advokaadibürooga sõlmitud lepinguga soovitakse lahendada?

Samuti palub ta hinnangut, kas justiitsministeerium ja valitsuse liikmed olid teadlikud võimalikust huvide konfliktist enne kui USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan leping sõlmiti ning kui on tegemist huvide konfliktiga, kas sel juhul on olemas õiguslikud alused sõlmitud lepingu lõpetamiseks.

Veel soovib Kivimägi teada, kas Justiitsministeeriumil on ülevaade, mis laadi informatsiooni Eestis käivate rahapesu uurivate kriminaalmenetluste kohta jagab rahandusminister ja rahandusministeerium USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan ning kas justiitsminister peab põhjendatuks, et Eesti jagab kriminaalmenetluste käigus kogutud informatsiooni rahandusministeeriumi nimetatud lepingupartneriga.

Viimaseks palub Kivimägi kirjeldada, milline on olnud Justiitsministeeriumi roll nimetatud õigusabilepingu sõlmimise protsessis. Kas rahandusministeerium on enne lepingu sõlmimist küsinud justiitsministeeriumi seisukohta, analüüsi või kooskõlastust. Kui jah, siis millised olid teie juhitava ministeeriumi seisukohad ja kas nendega on arvestatud?

Tagasiside