Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liige Andres Sutt uurib infotehnoloogiaminister Raul Siemilt kirjalikus küsimuses, miks on seni käivitamata Innovatsiooniagentuuri juurde loodav rakendusuuringute programm RUP.

Suti sõnul andis Teadus- ja Arendusnõukogu 5. mail 2020 heakskiidu luua Innovatsiooniagentuuri juurde rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse korraldamiseks iseseisva juhtimissüsteemi ja eelarvega rakendusuuringute programm (RUP), mis toetaks ettevõtjaid uuringuprojektide käimalükkamisel ja sobivate partnerite leidmisel.

“30. novembri seisuga on RUP endiselt käivitamata. Eesti 2035 strateegiadokument seab mh eesmärgiks viia aastaks 2035 Eesti majanduse tootlikkuse tase 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest. Selle eesmärgi saavutamine on võimalik vaid majanduse innovatsioonimahukuse suurendamise teel, milles rakendusuuringutel on oluline koht,” märgib Sutt. Tema sõnul on RUP-i käivitamiseks vajalikud ministri käskkirjad ette valmistatud, aga seni allkirjastamata.

Seetõttu soovib Sutt teada, miks minister pole käskkirju allkirjastanud, kas RUP-i käivitamiseks on valitsuskabinetis vastuseis, kui jah, siis kelle poolt ning millal allkirjastab Siem RUP-i käivitamiseks vajalikud käskkirjad.

“RUP-i taotlusvoorude avamist ootavad ka konkreetsed ettevõtjad, kelle suuremahuliste ja teadusmahukate investeeringute teostamisel on RUP-i meetmel kriitiline roll. RUP-i avamisega viivitamine seab ohtu nende investeeringute teostamise,” selgitas Andres Sutt.

Kirjalikule küsimusele vastamiseks on ministril aega 10 tööpäeva.

Tagasiside