Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kommenteerides täna Riigikogus esimesele lugemisele minevat Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõud toonitas Riigikogu õiguskomisjoni liige Erik Salumäe, et antud eelnõu eesmärgiks on  lihtsustada ettevõtlusega alustamist ning muuta Eesti majanduskeskkond seeläbi edukamaks ja arenemisvõimelisemaks.

Salumäe sõnul ei pea füüsilisest isikust äriühingu asutaja(d) tulevikus enam asutamisel tegema osakapitali sissemakseid, kui kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 tuhat eurot. ’’Äriregistris tehakse lihtsalt märge, et osaühing on asutatud sissemakseid tegemata, ning on võimalik koheselt alustada äritegevust ja kõigi heade ideede realiseerimist,’’ lausus Salumäe.

Salumäe rõhutab, et siiski ei tähenda uued seadusemuudatused, et niisuguses osaühingus osanik või osanikud ettevõtte kohustuste eest ei vastuta. ’’Kuigi osanikud ei maksa osakapitali kohe sisse, jäävad nad ikkagi oma tegemata sissemakse ulatuses isiklikult vastutavaks ettevõtte kohustuste eest, kui ettevõttega midagi peaks juhtuma. Eelkõige on sellise reegli eesmärgiks kaitsta ettevõtte võimalikke võlausaldajaid,’’ ütles Salumäe.

Muudatuse tulemusena säilib küll seni kehtinud osaühingu miinimumkapitali nõue 40 000 krooni (tulevikus 2 500 eurot), kuid see summa tuleb sisse maksta vaid siis, kui see on ette nähtud põhikirjas või seda nõuab ühingu majanduslik seisund.

Sama seaduseelnõu toob ettevõtjatele kergendust mitmes teiseski asjas – vähendatakse ettevõtetega seotud dokumentide vorminõudeid ja audiitori kaasamise kohustust, muudetakse paindlikumaks osa võõrandamisel seadusjärgne ostueesõigus ja kaotatakse ära juhatuse liikme ametiaja tähtajalisus.

 

Tagasiside