Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutab enne mistahes olulisema hariduspoliitilise otsuse langetamist seda kõigi huvirühmadega ja töötab läbi kõik nendelt saadud ettepanekud, kinnitas reformierakondlasest komisjoni liige Paul-Eerik Rummo Lääne-Virumaa noorte osaluskohvikusse tulnud noortele Rakveres.

Rummo sõnul ilmutasid Virumaa noored suurt aktiivsust ja ideederohkust kõigis arutlusel olnud noorteelu küsimustes, samas pole veel küllaldast ettekujutust, kuidas oma ideesid ja huve otsustajateni viia. Koolikorralduse alal jäi kõlama õpilaste soov, et koolitunnid oleksid elavamad ja intensiivsemad ning et kasutataks mitmekesisemaid õpimeetodeid, mis võimaldaks vähendada koduste ülesannete mahtu ja jätaks rohkem aega laiemaks enesearendamiseks.

„Tähelepandav on õpilaste ootus, et nende saavutuste hindamisel võetaks rohkem arvesse ka nende vabatahtlikku tegevust ühiskonna heaks ning edasijõudmist vabalt valitud huvihariduses,“ märkis Rummo.

Rummo kutsus noori üles enesekindlamalt tegutsema õpilasesindustes ja noortevolikogudes ning julgemini kontakteeruma erakondadega, kohalike omavalitsuste volikogudega ja Riigikogu komisjonidega.
 

Tagasiside