Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

On loomulik, et nii suure ajalookogemusega maa nagu Venemaa on otsimas oma kohta tänapäeva maailmas ja selget ning nähtavat rolli Euroopa ja globaalse julgeoleku tagamise süsteemis, ütles OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo oma kõnes Roomas toimunud konverentsil „OSCE praegune ja tulevane roll Euroopa julgeolekuarhitektuuris“.

Kommenteerides Vene Föderatsiooni algatust Euroopa julgeolekusüsteemi revideerimiseks ja asendamiseks uute lepetega, tõi Rummo esile vastuolu algatuses deklareeritud aluspõhimõtete ja Venemaa tegeliku toimimise vahel. Nimelt rõhutavad Venemaa ettepanekud uue julgeolekuarhitektuuri alusena riikide suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja inimõiguste austamist, millega ei lähe kokku Venemaa käitumine Gruusia suhtes.

„Usutavasti suudavad ka meie Vene kolleegid nõustuda, et vastuolu retoorika ja praktika vahel ei ole parim alus edasiliikumiseks,“ ütles Rummo Venemaa delegatsiooni poole pöördudes.

Rummo edastas kõnes Eesti delegatsiooni seisukoha, et võimaliku uue julgeolekumudeli idee edasise käsitlemise eelduseks saab olla vaid Vene Föderatsiooni selge valmisolek revideerida oma tegevust OSCE areaalis, järgides möödunud aastal vastu võetud OSCE PA resolutsioone.

President Medvedev esitas Euroopa julgeolekuarhitektuuri põhjaliku muutmise idee 2008. aastal Saksamaal. Valdavalt on rahvusvaheline üldsus on pidanud selle käsitlemise sobivaimaks foorumiks OSCE-d kui kõige laiapõhjalisemat koostööorganisatsiooni julgeoleku tagamiseks Euroopas.

 

Tagasiside