Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjoni liikme Paul-Eerik Rummo sõnul tõstis segadus Rahvusraamatukogu selle aasta eelarvega, mis läks käiku defitsiitsena, taas kord päevakorda vajaduse täpsustada avalik-õiguslike kultuuri- ja haridusasutuste riigieelarvelise toetamise korda.

„Ebamäärasus avalik-õiguslike institutsioonide (nagu Rahvusringhääling, Rahvusraamatukogu, Rahvusooper, avalik-õiguslikud ülikoolid) riiklikul rahastamisel on probleem, mis igal aastal mingi nurga all uuesti lauale tuleb. Need institutsioonid toimivad autonoomsetena oma eriseaduste järgi ja nende kõrgemaks juhtorganiks on nende nõukogud, kellel pole aga selget seaduslikku protseduuri pidada läbirääkimisi oma eelarve üle ei valdkondlike ministeeriumite ega rahandusministeeriumiga,“ ütles Rummo.

„See aga põhjustab pidevat närvilisust nende ülimalt oluliste institutsioonide tegevuse korraldamisel, aga ka üldsuse mõistmatust selle suhtes, kui suured ja kuidas suunatud on tegelikult riigieelarvelised eraldised kultuurile ja haridusele,’’ lausus Rummo.
Eelnevast lähtudes otsustas kultuurikomisjon täna pöörduda põhiseaduskomisjoni poole ettepanekuga analüüsida avalik-õiguslike institutsioonide asendit avalikke huvisid järgivate asutuste süsteemis ja leida võimalus viia omavahel kooskõlla nende institutsioonide tegevust sätestavad seadused ja riigieelarve baasseadus.
 

Tagasiside