Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Hanah Lahe eestvedamisel moodustati Riigikogus esimest korda ringmajanduse toetusrühm, mille eesmärk on arutada valdkonnaga seonduvaid probleeme ja leida neile ühiselt lahendusi.

„Ringmajanduse edendamine ja selle mudelite juurutamine on kliimaeesmärkideni jõudmiseks võtmetähtsusega, samuti on teema ühiskonnas väga aktuaalne. Oluline on pöörata tähelepanu ka jäätmekäitlussüsteemile riigis ja teha ettepanekuid selle parendamiseks,“ ütles toetusrühma juht Hanah Lahe.    
 
Ta tõi välja, et Statistikaameti andmetel oli 2021. aastal jäätmeteke 19,36 miljonit tonni ning jäätmete taaskasutus 13,40 miljonit tonni. „Need numbrid peaksid olema vastupidi. Samal aastal oli olmejäätmete teke elaniku kohta 395 kg ning olmejäätmete ringlussevõtu määr vaid 30,4%, mis tõestab, et ringmajandusel meie praegune jäätmemudel kindlasti ei põhine,“ märkis Lahe. 
 
Samuti on Hanah Lahe sõnul toetusrühma üheks eesmärgiks tõsta Eesti inimeste keskkonnateadlikkust. „Oleme valmis koostööks haridusasutuste ja vabaühendustega, kellega koos ühise eesmärgi nimel töötada. On oluline katkestada majanduskasvu ja jäätmetekke omavaheline seos – jäätmekäitluse hierarhias peab esimesel kohal olema jäätmetekke vältimine ning viimasel jäätmete ladestamine,“ lausus Lahe. 
 
„Kindlasti soovime koostööd teha uue kliimaministeeriumiga, et toetada riiklikus jäätmekavas sätestatud ringmajanduse eesmärke. Ka kõik ringmajanduse valdkonnaga seotud inimesed ideede ja ettepanekutega on lahkesti oodatud toetusrühmaga ühendust võtma ning võimalusel korraldame ka kohtumisi, et olulisi teemasid süvitsi arutada,“ lisas ta. 
Tagasiside