Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, millega luuakse alused ja tingimused eestikeelsele õppele üleminekuks. Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnelenud Signe Kivi ütles, et sellega astuti samm, mida tulnuks teha mitukümmend aastat tagasi.

„Haridus on Eesti tuleviku võti ja me teame, et siin on käärid eesti ja vene keeles hariduse omandanud õpilaste tulemustes. Me teame ka, et eesti ja vene õppekeelega inimesed elavad üha enam eri piirkondades ja mitte-eestimeelses infoväljas,“ sõnas Kivi. 

„Meile on öeldud, et kõigil saadikutel – kes täna selle olulise ajaloolise eelnõu poolt hääletavad, peaks olema häbi – ja seda kolleegi poolt, kes valdab suurepärast eesti keelt. Me oleme kogu aeg teadnud, et me ei täida 1992. aastal vastu võetud Põhiseadust, mille §37 sätestab: Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust,“ ütles Kivi. 

Ta tõi näitena välja, et Annelinna gümnaasium on üks kahest vene õppekeelega koolist Tartus ja täielikult eesti õppekeelele üleminek ei ole selle kooli õpetajate silmis mingi probleem. „Pigem küsivad nad selle kohta, et miks riigil otsustamisega nii kaua aega läks,“ ütles ta. 

Kivi meenutas ka, et tee eestikeelsele haridusele üleminekuks on olnud pikk ja käänuline.  „Reformierakonna fraktsioon on esitanud Riigikogus neljal korral eelnõu eestikeelsele õppele üleminekuks, kuid kõik need on tagasi lükatud,“ märkis Kivi. 

„Täna on meil terviklik ülemineku tegevuskava aastateks 2022-2030, on huvirühmadega läbi arutatud vajalikud seadusemuudatused, koostatud pikaajaline eelarve. On motivatsioonipaketid Ida-Virumaale õpetajatena tööle asujatele, tegevused õpetajate järelkasvuks ja täiendkoolitusteks, vahendid eestikeelse õppevara arenduseks, vanemate ja õpilaste nõustamiseks ning haridusasutuste järelevalveks,” lausus Kivi. 

“Teame, et Eesti ühiskond on ühtseks eestikeelseks hariduskorralduseks valmis. Nüüd tegime ka Riigikogu poolse poliitilise otsuse eestikeelsele haridusele üleminekuks,“ lisas ta.

Täna heaks kiidetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse järgi algab üleminek eesti õppekeelele 2024/2025. õppeaastast koolieelsetes lasteasutustes ning 1. ja 4. klassis. Üleminek eestikeelsele haridusele lõpeb 2030. aastal.

Tagasiside