Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reedel külastavad riigikogu Reformierakonna fraktsiooni rahandus-, majandus- ja keskkonnatöörühma liikmed Pärnumaad, et kohtuda kohapeal tegutsevate ettevõtjate ja kohaliku elu edendajatega.

Visiiti korraldava Annely Akkermanni sõnul on külastuse peateemaks taastuvenergia areng ja sellega kaasnevad võimalused omavalitsustele. Nii tuuleelektrijaamade talumise keskkonnatasu laekumise kui ka muu energiamahuka ettevõtluse arenguvõimaluste mõistes. 

Teise teemana vaadeldakse haja- ja tiheasustusega omavalitsuste tulubaasi kujunemist Saarde valla ja Pärnu linna näitel. Annely Akkermann tõi välja, et Eesti kohalike omavalitsuste rahastamine on seotud eelkõige elanike arvuga, mis on võimendanud suuremate linnade ning neid ümbritsevate piirkondade majandusarengu erinevusi. 

“Tallinna ümber ja Läti piiri ääres asuvate valdade sisemajanduse kogutoodangu vahe on pea kahekordne äärealade kahjuks. Suured regionaalsed erinevused hakkavad pärssima Eesti kui terviku arengut. Hajaasustusega omavalitsuse investeerimisvõimekuse langus toob kaasa näiteks koolihoonete äärmusliku amortiseerumise, mida näeme Kilingi-Nõmme ja Lihula gümnaasiumide näitel. Riik peab muutma kohalike hajaasustusega kohalike omavalitsuste rahastamismudelit või looma täiendavaid rahastuid nende piirkondade infrastruktuuri arendamiseks. Esimesed sammud on praegune valitsus juba ka teinud,” sõnas Akkermann.

Visiidi kava kohta ütles Akkermann, et päeva alustatakse Saarde vallas asuva Eesti võimsaima tuulepargi külastusega. „Sealt edasi liigume Pärnu Kutsehariduskeskusesse, kus tutvume muuhulgas sellega, kuidas koolitatakse tuuleelektrijaamade hooldustehnikuid,“ kirjeldas Akkermann. 

„Kohtume ka Pärnu linnavalitsuse esindajatega, kellega arutame energiamahukate suurtööstuste arenguvõimalusi Pärnumaal, et kasutada ära Liivi lahte loodavate tuuleparkide energiat kohapealse majanduse edendamiseks ja mitmekesistamiseks,“ rääkis Akkermann. 

„Päeva lõpetame Pärnu sadamas, mille juhtidega arutame sadama tegevuse laiendamist ning arendamist tuuleparkide teenindus- ja hooldussadamaks,“ lisas ta.

Tagasiside