Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna Riigikogus sotsiaalminister Tanel Kiigele arupärimise, milles küsivad, kuidas plaanib Sotsiaalministeerium tagada lähiaastatel perearstide juurdekasvu ja kohaloleku erinevates Eesti piirkondades.

Arupärimise üle andnud Hele Everaus toob välja, et olukord perearstiteenusega on murettekitav. “Esiteks lähevad väga vähesed noored arstid väljapoole Tallinna või Tartut. Lisaks on perearstide keskmine vanus kõrge. Üle 50-aastaseid perearste on 244 ning pensionieelses eas või pensioniikka jõudnud ehk 60-ndates aastates perearste on lausa 271,“ ütleb Everaus.

Everaus viitab OECD raportile „Eesti Riigi terviseprofiil 2019“, mille kohaselt on maapiirkonnad muutunud tervishoiutöötajate jaoks vähem ligitõmbavamaks rahaliste stiimulite puudumise, esmatasandi meedikute suure töökoormuse ja kliiniliste eriarstide ekspertiiside piiratud kättesaadavuse tõttu. Samuti toob ta välja, et OECD hinnangul võib eelolevatel aastatel tervishoiusüsteemi toimimine ohtu sattuda, eriti arvestades krooniliste haiguste üha suuremat levimust.

Seetõttu nõuab Everaus sotsiaalministrilt ülevaadet ministeeriumi kavast esmatasandi arstiabi kaadriprobleemide lahendamiseks lähiaastateks. 

Sotsiaalkomisjoni liige uurib, kas Sotsiaalministeerium on kavandanud strateegilise süstemaatilise tegevuse perearstipraksiste jätkusuutlikkuse tagamiseks kõikides Eesti piirkondades. Lisaks huvitab Everausi, kas Sotsiaalministeerium toetab Terviseameti seisukohta, et kohalikud omavalitsused peaksid uute perearstide leidmiseks pakkuma niinimetatud meelehead, kuigi perearstiteenuse pakkumine ei ole omavalitsuste ülesanne.

Lisaks Hele Everausile on arupärimise esitajateks Kaja Kallas, Urmas Kruuse, Urve Tiidus, Vilja Toomast, Ants Laaneots, Maris Lauri, Hanno Pevkur, Erkki Keldo, Toomas Kivimägi, Jüri Jaanson ja Signe Riisalo.

Tagasiside