Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reformierakonna riigikogu fraktsioon on seisukohal, et valitsus peab seadma teadus- ja arendustegevuse rahastamise prioriteediks ning täitma teadusleppega võetud kohustust viia teadus- ja arendustegevuse riigipoolne rahastamine 1%-ni SKP-st.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas ütles, et valitsuse ülesanne peab olema Eesti majanduse teadmistepõhiseks muutmine, teaduspotentsiaali tugevdamine ja teaduse rolli suurendamine Eesti majanduses ja ettevõtluses.

„Teaduslepe oli väga märgiline samm ning omas laiemat mõju, motiveerides ka erasektorit rohkem panustama. Leppe eesmärk oli innustada teaduse ja ettevõtluse omavahelist koostööd ning soodustada uute teadmiste loomist ja rakendamist tootlikkuse ja majanduskasvu edendamiseks. Antud allkirjast ja lubadusest ei saa kergekäeliselt loobuda. Eesti kaugem siht peab olema, et Eesti avaliku ja erasektori kulutused teadus-arendustegevusele jõuavad vähemalt 3%-ni SKP-st,“ ütles Kallas.

Tagasiside