Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reformierakonna Riigikogu fraktsioon andis täna parlamendi menetlusse eelnõu, millega antakse valitsusele ülesanne koostada Eestile vesinikustrateegia.

Eelnõu üle andnud majanduskomisjoni liikme Annely Akkermanni sõnul on üleminek ulatuslikule vesiniku kasutamisele energeetikas, majanduses ja transpordis oluline mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma jaoks. “Vesinikku saab toota puhastest ja meile lihtsalt kättesaadavatest energiaallikatest, nagu päike ja tuul. Vesiniku kasutamine on üks võimalus Eesti majanduse kliimasõbralikuks ja energiasõltumatuks muutmisel. Vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt on oluline nii kliimamuutuste vastu võitlemisel kui ka inimestele tervisliku elukeskkonna hoidmisel, sest välisõhu saaste on üks põhjus ülemaailmselt pandeemia mõõtme võtnud vähkkasvajate levikul,” ütles Akkermann.

“Eelnõu eesmärk on suunata riiklikul tasandil suuremat tähelepanu vesinikutehnoloogiate võimalustele Eesti süsinikuheite vähendamiseks ning majanduse dekarboniseerimiseks. Rahvusliku vesinikustrateegia väljatöötamine võimaldaks integreerida vesinikutehnoloogiaid rahvuslikesse kliimadokumentidesse “Kliimapoliitika põhialused aastani 2050” ja “Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030”,” märgitakse eelnõu seletuskirjas.

Maailma esimese vesinikustrateegia kinnitas 2018. aastal Jaapan. Saksamaa võttis vastu riikliku vesinikustrateegia 2020. aasta juunikuus. 2020. aasta juulikuus esitles Euroopa Komisjon „Euroopa strateegiat energiasüsteemide integreerimiseks ja roheenergiale üleminekuks“.

Pariisi kliimakokkuleppe sõlmimisega 2015. aastal leppisid 195 riiki kokku, et edendatakse vähese kasvuhoonegaaside heitega majandusarengut ja võetakse eesmärgiks saavutada sajandi teiseks pooleks tasakaal inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heite allikate ja sidujate vahel.

Tagasiside