Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu uue pärimisseaduse.

Riigikogu õiguskomisjoni liikme Hanno Pevkuri sõnul tähendab uue pärimisseaduse vastuvõtmine positiivset muutust Eesti eraõiguses. „Üleminek pärandvara vastuvõtusüsteemilt loobumissüsteemile on kindlasti kaasaegsem lahendus pärimisasjade lahendamisel. Kui siiani läks pärandvara pärijale üle üksnes juhul, kui pärija pärandi vastu võttis, siis uue loobumissüsteemi puhul kaasneb seadusest tulenev pärimisõigus automaatselt ja pärandist loobumiseks tuleb avaldada oma sellekohast tahet,“ märkis Pevkur.

Samuti on Pevkuri sõnul oluline see, et uus seadus välistab eemalviibivate pärijate mahasalgamise, mis tänases praktikas kahjuks suhteliselt levinud on. „Kuivõrd tegemist on pea igaüht puudutava seadusega ja kindlasti vajab seadus järgneva aasta jooksul veel palju selgitustööd, pidas Riigikogu vajalikuks jõustada see alles 1. jaanuarist 2009,“ sõnas reformierakondlasest parlamendisaadik.

Olulise muudatusena kehtestati seadusega ka oluliselt efektiivsemad, selgemad ja kindlamad pärandvara hoiumeetmed, mis on tähtis nii üksikute pärijate kui ka pärandaja võlausaldajate seisukohast. Parendatud hoiumeetmed võimaldavad vältida olukorda, kus pärandvara kulutatakse mõne pärija poolt ära. Samuti on kuni pärimise vormistamiseni pärandaja võlausaldajatel raskendatud oma nõuete maksmapanemine, sest sellised nõuded tuleb maksma panna pärijate suhtes.

Seadusega kõrvaldati ka ebakõlad, mis olid seni kehtinud pärimisseaduse ja teiste oluliste seaduste, nagu näiteks võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse, vahel.

“Uus pärimisseadus on järjekordne samm, millega Eesti õigussüsteem muutub euroopalikumaks,” kommenteeris justiitsminister Rein Lang. “Pärimine muutub inimese jaoks lihtsamaks, mille parimaks näiteks on muudatus seoses pärandi vastuvõtmisega.”

Uus Pärimisseadus jõustub 1. jaanuaril 2009.

Lisainformatsioon: Hanno Pevkur 516 3578
Riigikogu õiguskomisjoni liige, Reformierakond

Teate koostas ja edastas: Karin Kalda 525 0065
Reformierakonna fraktsiooni pressinõunik Riigikogus

Tagasiside