Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Töö- ja tervishoiuminister Urmas Kruuse kohtus täna Riigikogus Reformierakonna saadikurühma liikmetega ja tutvustas sotsiaalministeeriumis kavandatavat töövõimereformi ning plaane, kuidas reformi tegemiseks vajalik seadus koostöös Riigikoguga parimal kujul vastu võtta.

„Töövõimereform loob töökohti ja vähendab vaesust. Kuidas me kohtleme oma nõrgemat osapoolt, on ühiskonna arengu ja meie endi mõõdupuu. On loomulik, et iga suurema muutuse puhul on arutelu ning ka hirme. Meie ülesanne on Riigikogus kõiki neid küsimusi arutada ning uurida, mis on põhjendatud ja mis mitte. Kindlasti tuleb olulise reformiga edasi minna – tööturu sisuline avamine puutega inimestele on inimväärikuse ja elatustaseme tõstmise küsimus. Selle valdkonna parandamise vajadust ei ole keegi ka kahtluse alla seadnud. Parlamendi sotsiaalkomisjonil seisab ees suur hulk suvetööd ja palavaid päevi, et sügiseks oleks kõik lahendused üle vaadatud ja saavutaksime reformi eesmärgi – toetada puuetega inimesi töö leidmisel ja tööandjaid töökohtade loomisel. 63% mittetöötavatest töövõimetuspensionäridest soovib töötada ja töökohad peavad olema reaalsed ning tasuvad, “ sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Tänasel arutelul sõnas töö- ja tervishoiuminister Urmas Kruuse, et Eestis on 100 000 töövõimetuspensionäri, kellest kaks kolmandikku ei tööta ja kellest omakorda kaks kolmandikku ehk üle 40 000 inimese tahaksid töötada. „Ka kaks kolmandikku tööandjatest oleks valmis erivajadustega inimesi palkama, kui töökoha kohandamine toetust leiaks. Just seda viimast – tööandjate toetamist töökohtade loomisel ja täiendavat abi vajavate töötajate kokkuviimist reform kavandabki. Nii tööandjad, ametiühingud, kui puudega inimesed on kinnitanud, et olemasolevat süsteemi peab muutma ning reform loob uusi võimalusi. Töövõimereformi elluviimiseks on võimalik kaasata 180 miljonit eurot Euroopa Liidu vahendeid, mida kasutatakse töövõime hindamise metoodika ja tööturuteenuste arendamiseks, tööandjate toetamiseks ning teavituseks ja asutustevahelise koostöö korraldamiseks,“ märkis Urmas Kruuse.

Sotsiaalkomisjoni liige ja puuetega inimeste õiguste eestseisja Jüri Jaanson lausus, et kõige tähtsam on viia nii abivajajate kui tööandjateni teadmine, et peatselt toimub muutus, mille järel erivajadustega inimesed saavad võimaluse tööturul senisest paremini osaleda. „Selles protsessis toetatakse nii puudega inimest kui tööandjat, kes talle tööd pakub. Ühiskond võidab pühendunud töötajatest ja puudega inimesed ei koge enam nõukogude aegset suhtumist, et mida sina ka teha saad. See on meile tähtis, võib-olla kõik seda kohe ei mõista,“ sõnas Jaanson.

Kohtumisel lepiti kokku, et parlamendi sotsiaalkomisjon teeb tööd kogu suve, et seadus saaks vastu võetud sellisena, mis reformi läbiviimist parimal moel toetab. „Tegu on ühiskonnale, puuetega inimestele ja meie tööturule tähtsa reformiga Reformierakond ja sotsiaalkomisjon on kindlasti avatud arutelule ja kui vaja on meie sotsiaalkomisjoni liikmed valmis suvel ka nädalavahetustel koos istuma, kuni kõik osapoolte mured lahenduse või selguse laiavad. Olen veendunud, et sama valmisolek on sotsiaalkomisjonil tervikuna. Olen elus palju pidanud sihiga pingutama –puuetega inimeste jaoks tööturu avamine on väga oluline eesmärk – kõigepealt teeme töö ära ja siis puhkame, mitte vastupidi,“ sõnas sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson.
 

Tagasiside