Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul “Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega” toonitas sotsiaalkomisjoni liige Tatjana Muravjova, et iga laps ja tema heaolu on riigi jaoks väärtus.

Muravjova sõnul on lapse jaoks parim elu-, arengu- ja kasvukeskkond kodu ja perekond. ’’Lastega perede toetamisel on esmatähtis osutada peredele vajalikke teenuseid. Nendele lastele, kelle vanemad turvalist arengukeskkonda ei paku, tagab selle riik lastekaitse ja hoolekande süsteemi kaudu,’’ lausus Muravjova.

Muravjova hinnangul on kõige raskemas olukorras praegused töötud ja nende leibkonnad. ’’Oluline on säilitada ja edasi arutada sotsiaalse kaitse süsteemi, sh. peretoetuste süsteemi. Samuti on oluline töö ja pereelu ühitamise soodustamine. Ka võiks paindlikumaks muuta vanemahüvitise süsteemi, et emad kiiremini tööturule tuua,’’ ütles Muravjova.

’’Laste väärtustamine peab olema poliitikaülene järjepidev tegevus. Seda peab omakorda toetama järjepidev perepoliitika, sest laste ja perede heaolu on väga tihedalt omavahel põimitud,’’ lisas ta.

Muravjova märkis, et mida jõukam on ühiskond, seda rohkem on riigil võimalusi ja vahendeid toetada neid, kes abi ja tuge rohkem vajavad. ’’Vaesuse ümberjagamine vaesust ei leevenda.
Mida jõukam ja paremal järjel on ühiskond, seda suuremad on võimalused abiks,’’ lisas Muravjova.
 

Tagasiside