Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reformierakond esitas Elektrituru seaduse eelnõule täna kolm parandusettepanekut, mis tagavad ausa konkurentsi ja turuosaliste võrdse kohtlemise ning ergutavad aktiivsemalt tegelema Eesti energiabilansi mitmekesistamisega.

„Tegime tõsist tööd ja kohtusime veel kord kõigi asjassepuutuvate turuosalistega, samuti Konkurentsiameti peadirektori ja Juhan Partsi juhitava ministeeriumi esindajatega. Esitatud parandusettepanekud on nende kohtumiste tulemus,“ ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Peep Aru.

„Kõik need puudutavad maksumaksja taskust toetuste maksmist ja taanduvad lihtsale küsimusele: mis eesmärgi nimel ja millistel tingimustel on Eesti rahvas nõus oma raha miljarditesse küündivateks toetusteks loovutama? Reformierakonna arvates tohib maksumaksja raha ettevõtjatele toetuste maksmiseks kasutada üksnes siis, kui see aitab kaasa Eesti energeetilise varustuskindluse ja julgeoleku suurendamisele ning see ei kahjusta ausat konkurentsi,“ selgitas Aru.

Aru sõnul koorus tänasest eelnõust välja kolm peamist probleemi.
„Tänane olukord, kus maksumaksja maksab taastuvenergia toetust ka energiatoodangu eest, mis juhitakse piltlikult öeldes jõkke, on vaba konkurentsi kahjustav ja turgu moonutav,“ kirjeldas Aru. Seetõttu tegi Reformierakonna fraktsioon Aru sõnul muudatusettepaneku, mille kohaselt makstakse alates 1. juulist 2010 taastuvenergeetika toetust üksnes juhul, kui see on toodetud koostootmise režiimil ehk vaid siis, kui kasutusele võetakse nii elektri- kui ka soojusenergia vastavalt Konkurentsiameti poolt koostatavale juhendile. ’’Küttearveid maksva inimese jaoks on kõige tähtsam, et selle muudatuse tulemusena väheneb surve toasooja kallinemiseks,’’ rõhutas Aru.

Teine muudatusettepanekute blokk puudutab toetusi põlevkivienergeetikale ehk sisuliselt toetust Eesti Energiale põlevkivil põhinevate reservvõimsuste soetamiseks aastateks 2016-2025. „Ehk tinglikult öeldes ajaks, kui tänased põlevkivikatlad tuleb kinni panna ja tuumajaama veel ei ole,“ selgitas Aru. „Tippnõudluse tagamiseks peame selleks ajaks ehitama vähemalt ühe uue põlevkivikatla ja sellega me oleme igati päri,“ lausus Aru.

Aru sõnul pakub tänane eelnõu aga lahkelt maksumaksja taskust 20-aastast miljarditesse ulatuvat toetust tervelt kahe põlevkivikatla ehituseks. „Reformierakond, soovides anda täiendavat hoogu Eesti tuumaprojektile ja ergutada ka teisi loomingulisi otsinguid Eesti energiabilansi mitmekesistamiseks, nii lahke ei oleks ja piirdukski esialgu vaid ühe katla toetamisega. Vajadusel saab Riigikogu selle küsimuse juurde tulevikus tagasi tulla,“ ütles Aru.

Kolmas ettepanek likvideerib tänases eelnõus oleva absurdse olukorra, kus iseenda tarbeks taastuvenergia tootmine jääb taastuvenergeetika toetusest ilma. „Esitasime ettepaneku, et ka iseenda tarbeks toodetud taastuvenergia saab alates 1. jaanuarist 2011 toetust,“ ütles Aru.

Reformierakond loodab, et Energiaturu seadusesse Eesti elektritarbijate huvides tehtud parandused leiavad toetust ja seadus võetakse vastu veel jaanuarikuu jooksul.
 

Tagasiside