Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus toimunud Eesti kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohandamise aastaülevaate arutelul, rõhutas põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste oma sõnavõtus põhiseaduslikkuse järelevalve olulisust.

„Ülevaates on suur rõhk just põhiseaduslikkuse järelevalve temaatikal. See on igati tervitatav, sest senini oleme seda jurisdiktsiooni liiki alahinnanud, kuigi riikluse ja demokraatia huvidest lähtudes tuleks seda pidada Riigikohtu esmaseks funktsiooniks. Möödunud aasta oli põhiseaduslikkuse järelevalve vallas asjade arvult rekordaasta,’’ lausus Maruste.

Reformierakondlasest parlamendisaadik nendib, et puudusena põhiseaduslikkuse järelevalve vallas on ülevaates esile toodud aastatepikkuseks veninud Riigivastutuse seadust. „Vähemalt osa sellest vastutusest langeb Riigikohtu enda arvele, kes ei suutnud kuidagi kokku leppida, kuidas see vastutus korraldatud peaks saama. Tänaseks oleme lõpuks jõudnud pooleni vajalikust ehk süüteomenetlusega tekitatud kahjude hüvitamise korra menetlemiseni Riigikogus, mis loodetavasti saab ka sel aastal jõustatud,’’ ütles parlamendisaadik.

Kohtute koormuse vähendamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks väärib kindlasti arendamist mitmesuguste kohtueelsete- ja lepitusmenetluste väljaarendamine, et saada kiirem, odavam ja lihtsam viis õigusvaidluste lahendamiseks.

„On tervitatav, et Riigikohtu esimees on teinud ettepaneku laiendada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust, andes Riigikohtusse põhiseadusliku kaebe õigus ka parlamendi fraktsioonile. See on ettepanek, mis on kooskõlas enamikes konstitutsioonilistes jurisdiktsioonides levinud praktikaga, muudab Põhiseaduse ainestiku vähem kohtunikukeskseks ja rohkem poliitilise debati osaks. Seda peaks aga iga demokraatia hindama,’’ rõhutas Maruste.

Võttes kokku aasta ülevaate võib öelda, et kui igapäevasel praktilisel tasandil võib leida probleeme ning asju, mis vajavad parandamist, siis laiemas, üle-euroopalises kontekstis vaadates pole asi halb. Süsteem toimib meil nii, nagu ta demokraatlikus õigusriigis toimima peab. „Rahvas usaldab kohtusüsteemi ja peab seda sõltumatuks ja vähekorrumpeerunuks,’’ lausus Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnelenud Maruste.
 

Tagasiside