Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel arutelul rõhutas põhiseaduskomisjoni liige, reformierakondlane Hanno Pevkur, et olukorras, kus valitsusliit toetab ridamisi põhiseadusega vastuolus olevaid seaduseelnõusid, on kohtusüsteemi esmane ülesanne tagada põhiseaduse kehtivus.

„Viimasel ajal oleme kahjuks korduvalt näinud, kuidas valitsuskoalitsioon on soovinud jõustada seadusi, mis lähevad põhiseadusega vastuollu. Olgu siin näitena toodud kaitseväe luure või ka terviseandmete kättesaadavaks tegemine kriisiabitelefonile või viimati tõusnud erakondade rahastamise küsimus, kus soovitakse panna põhiseaduse mõtte vastaselt Riigikontrollile talle mitteomaseid ülesandeid. Selles olukorras on kohtusüsteemi ja eelkõige Riigikohtu ülesanne tagada põhiseaduse sisuline toimimine, kuna Riigikohus on just põhiseaduse kaitsel viimane kaitseliin,“ märkis Pevkur oma sõnavõtus.

Pevkur märkis samuti, et kuigi üldiselt on Eesti kohtusüsteem olnud tubli ja keskmised menetlusajad on Euroopa ühed lühemad, on konnasilmaks siiski kohtuasjad, mis venivad mitmetesse aastatesse. „Kahjuks kujundavad just avalikku tähelepanu saavad suured kriminaalasjad paljuski kohtusüsteemi mainet, mistõttu peab ka kohtusüsteem siseselt tõsiselt nende venivate asjadega tegelema,“ lisas Pevkur.

Hanno Pevkur nõustus Riigikohtu esimehe Villu Kõve seisukohaga, et kohtud said eriolukorra tingimustes hästi hakkama. „Küll tuleb arvestada tõsiasjaga, et eriolukorrast tingitud majanduse jahtumine suurendab suure tõenäosusega märkimisväärselt kohtute töökoormust teisel poolaastal ja seda eriti tsiviilasjades.“

Lõpetuseks kutsus Pevkur üles koalitsioonisaadikuid rohkem kuulama õiguseksperte ja kinni pidama hea õigusloome tavast, et vältida põhiseadusvastaseid seaduseelnõusid ning muud õigusloome praaki, millele juhtis hiljuti tähelepanu ka eelmine Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Tagasiside