Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest’’ arutelul toonitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Peep Aru oma sõnavõtus, et meie omavalitsussüsteemi iseloomustab tugev identiteet ja laiapõhjaline demokraatlik valitsemine ning neid väärtusi pole võimalik rahas mõõta.’’

Aru sõnul on kohalikele omavalitsustele antud meie demokraatlikus elukorralduses väga oluline roll. ’’Mitte kõik ei ole aru saanud, et kohalik omavalitsus ei ole riigi käepikendus, tema kohahaldusorgan. Viimase aja positiivse näitena võib tuua rahanduskomisjonis toimunud tõsiseid läbirääkimisi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse vastuvõtmisel, kus arvestati omavalitsuste soovidega ja tehti olulisi kompromisse,’’ ütles Aru.

Aru sõnul peavad riik ja kohalikud omavalitsused suutma headel aegadel häid tulemeid kenasti koos kasutada ning rasketel aegadel koos raskusi kanda. Reformierakonna seisukoht omavalitsussüsteemi edasisel arengul mahub lausesse: nihutame raha ja ülesandeid, mitte aga piire. Kohalike omavalitsuste reform ei tähenda piiride tõmbamist, vaid põhimõttelist otsust, milleks vallad ja linnad loodud on, milliseid ülesandeid on vaja ja mõistlik lahendada just koha peal kogukonna esindajate otsusel,’’ lisas Aru.

Aru sõnul saab koostöös riigiga edasi toimida kogukondade tahtel põhinev omavalitsusüksuste liitumisprotsess. ’’Eriliigilistele omavalitsusüksustele saab kujundada ka nende tegemistele vastava tulubaasi, mis oleks kindlasti läbipaistev ja põhiseaduspärane. Tänaste väga pisikeste kohalike maksutulude, suure osatähtsusega riigitoetuste ja niinimetatud kohaliku iseloomuga riiklike maksude asemel peab tulevikus oluliselt tõusma omavalitsuste roll oma maksutulu kujundamisel,’’ lausus Aru.

 

 

Tagasiside