Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna arutab Riigikogu õiguskomisjon politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 222 SE eelnõule esitatud muudatusettepanekuid. Silver Meikari poolt esitaud muudatusettepanekute eesmärk on tagada kodanikele Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev õigus rahumeelselt koguneda ja koosolekut pidada.

Silver Meikari sõnul piirab täna kehtiv avaliku koosoleku regulatsioon põhjendamatult kodanike põhiõigusi. „Ma ei pea normaalseks, et kui täna otsustab näiteks Tallinna linnavalitsus vastu võtta kahjuliku otsuse, pean ma enne selle vastu protestima minemist nädal aega koosoleku loa kinnitamist ootama,“ ütles Meikar. „Olukorra teeb veelgi absurdsemaks see, et koosoleku loa peab andma see sama linnavalitsus.“

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 47 sätestab, et kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Silver Meikari esitatud muudatusettepanekute järgi kaoks nõue väikeseid koosolekuid eelnevalt registreerida ja seadustatakse iseeneslikult kogunenud koosolekud ehk spontaankoosolekut. „Kui üks veri-punane režiim otsustab jälle pisikese rahva esindajad seina äärde panna, ei tohi minna nende saatkonna ette inimõiguste kaitsmist nõudma mitte samal päeval, vaid alles nädala pärast, kui laibad on juba maha maetud ja väljak verest puhtaks pestud,“ põhjendab muudatuse vajadust Meikar.

Meikari muudatusettepaneku järgi lühendatakse ka etteteavitamise aega koosolekute jaoks, mis nõuavad liikluse ümberkorraldust või mille raames kasutatakse helitehnikat või püstitatakse suuremõõtmeline konstruktsioon. Eelnõus olev nõue seitse päeva vähendatakse neljale.

Meikari sõnul on sarnased regulatsioonid sätestatud ka menetluses olevas korrakaitseseaduse eelnõus. „Paraku ei jõustu korrakaitseseadus lähiaastatel ning olulised muudatused oleks vajalik sisse viia kiiremini,“ ütles Meikar. „Iga kodaniku põhiõigus on väljendada oma arvamust ja seda vajadusel ka tänaval.“

Politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 222 SE läbis Riigikogus esimese lugemise 16. aprillil 2008.

Lisainformatsioon: Silver Meikar 527 8089 Riigikogu liige, Reformierakond

Tagasiside