Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul “Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine ja kodanikuühiskonna areng” toonitas Silver Meikar oma sõnavõtus, et vaid koostöös kodanikeühendustega on võimalik luua Eesti riik, mis on armastatud ja omaks peetud kõigi elanike poolt.

Meikari sõnul lähtub Reformierakond ühiskonnakorralduses üksikisiku vabaduse ülimuslikkusest. ’’Vabad kodanikud realiseerivad oma eesmärke ja kaitsevad oma huve omavahelises avatud
koostöös. Riigi roll on luua keskkond, mis võimaldaks ja motiveeriks elanikel aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Just seetõttu toetatakse riigieelarvest erinevaid algatusi ning kaasatakse riigijuhtimisse kolmanda sektori organisatsioone,’’ ütles Meikar.

Meikari arvates peab kodanikuühiskond pakkuma võimaluse, et masu hammasrataste vahele jäänud inimene ühiskonnast ja riigist ei võõranduks. ’’Vabatahtlik tegevus elukeskkonna kvaliteedi
parandamiseks väärib suuremat tähelepanu. Selles näen kasvavat rolli asumite seltsidel nagu Supilinna Selts Tartus või Uue Maailma Selts Tallinnas,’’ lisas Meikar.

Meikari sõnul peaks riigi toetus kolmanda sektori organisatsioonidele arvesse võtma ka lõimumise eesmärki. ’’Rahaliselt tuleb motiveerida neid organisatsioone, kes on oma tegevuses valmis
kaasama mitme rahvusgrupi esindajaid. Ma usun, et nii on võimalik luua „meie“ identiteet, kus igaüks – olenemata tema rahvusest ja nahavärvist saab olla riigi patrioot,’’ lausus Meikar.

Meikari sõnul on tänane Eesti kodanikuühiskond oluliselt paremas seisus kui 15 aastat tagasi.

 

Tagasiside