Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus moodustati täna innovatsiooni toetusrühm, mille esimeheks valiti Maris Lauri. Tema sõnul on toetusrühma eesmärk aidata kaasa innovatsiooni arengule ja teadussaavutuste jõudmisele ettevõtlusesse ning uutesse teenustesse ja toodetesse. Konkreetsete prioriteetidena nimetab Lauri Eestisse rakendusuuringute keskuse loomist ning suuna võtmist sellele, et erasektoris kasvaks tugev ja laiapõhine teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, millele viitas ka Eesti Teaduste Akadeemia oma 24. aprilli üldkogul vastu võetud poliitilises deklaratsioonis.

„Toetusrühmaga tahame aidata kaasa Eesti majanduse targaks muutmisele. Innovatsiooni senisest suurem rakendamine ettevõtetes on hädavajalik mitte üksnes Eesti majandusarengu tagamiseks, vaid kogu ühiskonna arenguks. Meil on vaja, et senisest palju enam teadussaavutusi rakendataks kas siis tootmise korraldamisel või uute toodete-teenustena. Jõudmaks uute innovaatiliste toodete ja teenusteni, peame aga senisest rohkem suunama tähelepanu ja ressursse rakendusuuringutesse. Rakendusuuringute keskuse, mis abistaks ettevõtteid rakendusuuringutes ning tootearenduses, rajamine on selleks hädavajalik. Innovatsiooni teema vajab laiemat tähelepanu, sealjuures peame jõudma selleni, et erasektori teadus- ja arendustegevuse võimekus suureneks oluliselt,“ ütles Lauri.

Toetusrühma ja ühenduste kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

Tagasiside