Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni liikme Maret Maripuu sõnul valmis seaduseelnõu, mis võimaldab kuni 15 tuhande eurost toetust alustavatele arstidele, et motiveerida neid asuma tööle maapiirkondadesse.

Maret Maripuu sõnul on praegu maakohtades suured probleemid perearstidega. „Antud lähtetoetuste maksmise süsteem motiveeriks tööd alustavaid eriarste ja perearste suunduma tööle nendesse piirkondadesse, kus on väike elanike arv ja arstide leidmisega raskused. Sageli puudub väljaspool tõmbekeskusi perearst üldse või siis on ta maa- ja väikelinna inimestest nii kaugel, et tal pole tihtilugu mahtigi oma patsiente tunda ja kitsam eriarst jääb üleüldse ainult Tartusse või Tallinna,’’ lausus Maripuu.

„Toetus on ette nähtud arstidele, kes alustavad tööd residentuuri lõpetamise järgselt kohalikes ja üldhaiglates ning perearstipraksistes, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskuseid ja nendega piirnevaid alasid.’’

Maripuu lisab, et eriarstide lähtetoetuse regulatsioon on olemuslikult analoogiline kehtivas õiguses põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud õpetaja lähtetoetuse süsteemiga, millega kehtestati toetus vähematraktiivsetes piirkondades alustavatele õpetajatele.
 

Tagasiside