Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse, mille eesmärk on muuta auviste laenutamine inimestele mugavamaks ja dünaamilisemaks nii, et rahuldatud oleks autorite, tootjate ja ka raamatukogude huvid ning tagatud oleks õigused.

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Lauri Luik avaldas heameelt selle üle, et pikad ja vahepeal isegi lootusetuna tundunud diskussioonid jõudsid kompromissini. „Fonogrammitootjate ja raamatukoguhoidjate vahel oli peamiseks vaidluspunktiks nn laenutusembargo perioodi pikkus. Alustasime ühest aastast ja jäime pidama 4 kuu peal. Meie eesmärk oli leida võimalikult suur ühisosa autorite, tootjate ja raamatukogude vahel. Tulemus sai päris hea.”

„Tänaseni kehtiv regulatsioon sätestas raamatukogudele nõude küsida laenutamiseks luba heliteose esitajatelt ja fonogrammitootjalt, samuti kehtis see videosalvestiste puhul. Antud seadusemuudatuse kohaselt võib aga helikandjaid õiguste omajalt luba küsimata koju laenutada 4 kuu möödumisel turule tulekust. Samuti võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust,” selgitas Luik.

„Me peame oma kultuuri järjepidevuse ja kultuurisaavutuste kaitse eest seismisel käima ajaga kaasas. Täna sai tehtud vaid üks oluline samm sellel teel,” sõnas Luik tõdedes, et tulevikus kindlasti tööd sellel suunal jätkatakse.

Lisainformatsioon: Lauri Luik 5665 9599
Riigikogu kultuurikomisjoni liige, Reformierakond

Teate koostas ja edastas: Karin Kalda 525 0065
Reformierakonna fraktsiooni pressinõunik Riigikogus

Tagasiside