Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis tagab lasteasutuse õpetajatele võimaluse nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse.

„Täna kehtiva seaduse järgi kuuluvad lasteasutuse hoolekogusse lasteasutuse iga rühma vanemate esindajad ning kohaliku omavalitsuse esindaja, kuid puudub osalemisvõimalus õpetajatel,” sõnas Luik tõdedes, et see erineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust, kus õpetajad on hoolekogu töösse kaasatud.

Riigikogu kultuurikomisjoni liikme Lauri Luige arvates on just õpetaja see, kes lapsega lasteaias kõige enam kokku puutub ning seetõttu ka lapse sealsetest tegemistest ja vajadustest kõige enam teab.

„Sisseviidud muudatuse eesmärk on võimaldada ka lasteasutuse õpetajatel nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse. Nii paraneb läbi asjatundlike õpetajate osalemise hoolekogudes laste õppekvaliteet ja üldine arenemiskeskkond. „On täiesti loogiline, et ka lasteaiaõpetajate esindaja peaks olema hoolekogu töösse kaasatud,” selgitas Luik.

Lisainformatsioon: Lauri Luik 5665 9599
Riigikogu kultuurikomisjoni liige, Reformierakond

Teate koostas ja edastas: Karin Kalda 525 0065
Reformierakonna fraktsiooni pressinõunik Riigikogus

Tagasiside