Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna läbis riigikogus teise lugemise valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muudatuseelnõu, mille eesmärk on muuta lapsehoiuvõimalused paindlikumaks.

„Kohalik omavalitsus peab täna tagama kõigile kuni seitsmeaastastele lastele lasteaiakoha. Antud seaduseelnõu kõige tähtsam uuendus seisneb selles, et omavalitsus võib lapsevanema nõusolekul pakkuda pooleteise- kuni kolmeaastastele lapsele lisaks munitsipaallasteaiale ka hoiukohta,“ põhjendas oma sõnavõtus eelnõu vajalikkust riigikogu aseesimees, Reformierakonna fraktsiooni liige Laine Randjärv.

„Seaduses sätestatud nõue, et lapsevanema osa kuutasust ei tohi olla suurem kui 20% alampalgast, võimaldab teenust kasutada ka neil, kes seda ehk majanduslikus mõttes seni teha ei saanud,“ lisas ta.

Riigikogu liige toonitas, et kuigi hoiuteenus ei asenda sajaprotsendiliselt munitsipaallasteaedu, on see suur samm edasi leevendamaks olukorda nendes peredes, kus laps lasteaiakoha puudumise tõttu on näiteks kodus võõra hoidjaga, sest ema-isa on pidanud tööle tagasi minema.

Randjärv tõi hea näitena välja Tartu linna, kus haridusministeeriumi eelnõust joondudes juba praegu pakutakse vanematele varuvariandina lastehoiukohta.

„Kui tegusal emal on valida, kas oodata sellise lasteaia järjekorras, kus on heal tasemel pedagoogiline tegevus, kuid sinna kohta ei saa, või leida võimalus hoiukoha näol, siis ma kindlasti kasutaksin viimast. Hoiukohas lastega tegelevad inimesed peavad samuti täitma teatud tingimused, kasvataja on iga viie lapse kohta. Kuni kolmeaastasele lapsele on olulisim sotsialiseerumine, harjumine iseseisva hakkamasaamisega, eluks vajalike toimingutega nagu söömine, riidesse panek või potil käimine. Lastehoius on omamoodi õpetajateks ka teised lapsed,“ lausus ta.

Eelnõu järgi on alates neljandast eluaastast kohalikul omavalitsusel jätkuvalt range kohustus kõigile lastele lasteaiakoht garanteerida.

„Lasteaiakohaga on neljandast eluaastast garanteeritud ka süstemaatiline pedagoogiline tegevus. Ma usun, et sellest vanusest alates on see hea ettevalmistus peagi algavaks koolikohustuseks,“ lisas Randjärv.

Tagasiside