Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti (Reformierakond) sõnul saavad haldusreformi vastuvõtmisega omavalitsused kindluse ühinemisteks ning on võimalik asuda tõsisemalt tegelema riigihalduse korrastamisega.

Kalle Laanet märkis täna riigikogus haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) kolmandal lugemisel Reformierakonna fraktsiooni nimel peetud sõnavõtus, et reformi peamine fookus ei ole uue haldusjaotuse kaardi joonistamine, vaid inimeste põhiõiguste parem kaitse.

„Eesti omavalitsuskorraldus peab olema kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga, mis nõuab, et omavalitsusüksused oleksid piisavalt võimekad. Suur osa väikesi omavalitsusi ei suuda aga täna tulla edukalt toime neile pandud ülesannetega ja tagada elanike põhiõigusi. Eelkõige on just väikestel omavalitsusüksustel raske palgata piisaval hulgal pädevat personali ja tagada piisavalt heal tasemel avalikud teenused,“ selgitas riigikogu liige.

Põhiseaduskomisjoni esimees tõi välja, et haldusreformi seaduse eelnõu seab eesmärgiks seniste väikevaldade ja -linnade ühendamise nii, et moodustuksid suurema tulubaasiga suuremad omavalitsusüksused, kes suudavad end ise ja oma vahenditest majandada, planeerida ise terviklikult oma arengut, pakkuda ise oma elanikele kvaliteetsemalt avalikke teenuseid ning pidurdada sellega maapiirkondade ääremaastumist.

„Käesolev eelnõu loob selleks siiski vaid eeldused. Sisuliste lahenduste võti on ikkagi nende inimeste käes, kes kohapeal valitakse või asuvad haldusreformi ellu viima. Tegemist on väljakutsega kohalikele juhtidele pakkuda muutunud keskkonnas oma elanikele senisest paremaid avalikke teenuseid,“ märkis Laanet.

Kõige eelneva juures ei tohiks tema sõnul unustada, et haldusreform on kavandatud vaid riigireformi esimeseks etapiks.

„Käesoleva aasta mai lõpus moodustas põhiseaduskomisjon riigireformi juhtrühma, mille koosseisu kuuluvad kõikide riigikogu fraktsioonide esindajad. Juhtgrupi ülesandeks on töötada valdkondade kaupa välja riigireformi kontseptsioon, mis peaks valmima 2017. aasta detsembriks,“ lausus riigikogu liige lõpetuseks.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Kalle Laanet
[email protected]
+372 53285630

Tagasiside