Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vaimupuudega inimestele võrdseid võimalusi taotleva projekti eestvedajate (Common Voice Network) korraldatud rahvusvahelisel konverentsil Budapestis ettekandega esinenud sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv kinnitas oma sõnavõtus, et Eestil on lähiajal plaanis ratifitseerida ÜRO Puuetega inimeste konventsioon.  Eesti riik allkirjastas konventsiooni 27. septembril 2007.

„ÜRO konventsioon ühtlustab paljuski nii puude mõiste, kui ka annab lähtekohad puuetega inimeste kaasamisele nende elu-olu üle otsustamisele ning paremad võimalused enda õiguste eest seismiseks,“ ütles Kõiv. „Hea meel on tõdeda, et meie Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses kirjas olev puude definitsioon vastab täielikult ÜRO konventsioonis sisalduvale. Võtmeküsimus on, et puude puhul ei hinnataks ainult meditsiinilist külge vaid arvestatakse ka sotsiaalse toimetulekuga.“

Seadustest tulenevad kohustused nii riigile kui kohalikule omavalitsusele. Nüüd tuleb hoolega jälgida, et eelarve tulude vähenemise puhul esimeses järjekorras ei kärbita just puuetega inimestele mõeldud toetusi ja tegevusi. Kahjuks on meil mõni halb näide juba paarist linnast olemas, kus puuetega inimestele mõeldud teenuseid kärbiti, aga näiteks propagandale minevaid summasid mitte.

Konverentsi eel oli läbi viidud uurimus, kus lisaks Eestile küsiti vastuseid ka Rumeenia, Makedoonia, Bulgaaria ja Ungari vaimupuudega inimeste liidult. „Üldiselt ei ole Eesti olukord selles võrdluses sugugi paha. Mõningaid aspekte uurimuses sain ma oma ettekandes ka oluliselt täiendada,’’ märkis Kõiv. ’’Järeldustes toodi Eestit koos Makedooniaga eeskujuks, et meil koostatakse võrdse kohtlemise kohta aastaülevaateid ning need on internetis saadaval“.

Eesti poolt osales projektis Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit.  

Tõnis Kõiv osales Common Voice Network projekti lõppkonverentsil, olles samal ajal oma Toompea kabinetis ning kasutades arvutit ja Skype telefoni.  
 
 

Tagasiside