Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Haldusreform tuleb riigikogus seaduseelnõuna veel enne jaanipäeva vastu võtta, et kohalikud valimised toimuksid järgmisel aastal juba uutes võimekamates omavalitsustes, leiab riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet.

Kalle Laanet märkis täna riigikogus haldusreformi seaduse eelnõu üleandmisel, et reformi tulemusel vähenevad valitsemiskulud ning vabaneva raha saab suunata kultuuri, spordi, hariduse ja teiste valdkondade täiendavaks arenguks.

„Edukas haldusreform toob eakatele parema transpordikorralduse ning rohkem sotsiaaltöötajaid ja -teenuseid. Lastega perede jaoks tähendab reform jätkuvalt kaasaegseid õppeasutusi ja rohkem huviringe, suureneb lastaedade ja kodukoolide valik. Tööinimestele on tähtsad korras teed ning turvalisem liiklemine, ettevõtjale vähem bürokraatiat suhtluses omavalitsusega ning uued teenused,“ ütles riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Laanet tõi välja, et haldusreform avab võimalusi ja kõrvaldab takistusi, aga tegeliku sisu kohapeal toimuvale annavad kohalikud juhid ja inimesed ise, nii volikogude liikmetena, vallajuhtidena kui nende valijatena.

„Haldusreform iseenesest ei sulge ega ava ühtegi kooli, lasteaeda ega raamatukogu. Suurt rolli omab kogukondade endi aktiivsus oma huvide kaitsmisel suuremas omavalitsuses. Positiivne mõju avaldub mastaabiefektis, ametnike spetsialiseerumises, vabade vahendite kasvus eelarves, efektiivsemas valitsemises ja kaasatuses,“ selgitas riigikogu liige.

„Haldusreformi kõige üldisem eesmärk ongi luua eeldused selleks, et omavalitsusüksused suudaksid tagada oma jõudude ja vahenditega elanikele kvaliteetsed avalikud teenused. President Lennart Meri on öelnud, et väikeste riikide üks tunnus on see, et neile ei ole mitte kunagi antud nii palju aega nagu suurriikidele. Seetõttu on vaja reform läbi viia nüüd ja kohe,“ lausus ta lõpetuseks.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Kalle Laanet
Kalle.Laanet@riigikogu.ee
+372 53285630

Tagasiside