Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna uuringukeskuse Praxis korraldatud energeetikasektori tööjõuvajaduse uuringu tutvustusel osalenud Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas soovitab uuringute tulemusi tööjõu koolitusvajaduse kavandamisel rohkem arvestada.

Praxise poolt läbi viidud uuringust selgub, et energeetikasektoris töötab lähema 15 aasta jooksul pensioniikka jõudvaid inimesi Eesti keskmisest oluliselt enam. Nende asemele peavad tulema uued tänaste koolilõpetajate ning täiendkoolituse saajate seast. Tööjõuvajadus järgneva kümne aasta jooksul jääb energeetikasektoris tõenäoliselt vahemikku 6600–7000 töötajat. Eriti tuleb läbiaastatel puudus energeetikainseneridest. Seda fakti tuleb kõrghariduse riikliku tellimuse kavandamisel kindlasti arvestada.

„Uuringu tulemused on mõtlemapanevad. Olen seisukohal, et peaksime senisest rohkem püüdma koondada informatsiooni ettevõtjate vajaduste ning teisalt ka vajakajäämiste kohta tööjõu ettevalmistamises. Vaid nõnda saame vältida olukorda, kus samal ajal esineb nii töötus kui ka suur tööjõupuudus, mida täna näeme. Oleks väga tervitatav, kui sarnased uuringud viidaks läbi ka teistes sektorites, näiteks tervishoiu ja sotsiaalteenuste tööjõuvajaduse kohta. Riik saaks paremini koolitustellimusi planeerida ning koolitusasutused keskenduda erialade arendamisele, mille oskused ei ole aktuaalsed mitte ainult praegu, vaid muutuvad tähtsaks lähikümnenditel,“ rääkis Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.
 

Tagasiside