Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Töövõimereformiga saavad erivajadusega inimesed riigilt rohkem tuge nii igapäevaelus kui tööelus toimetulekuks, leiab riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson (Reformierakond).

„Töövõimereformi seaduseelnõude vastuvõtmine on oluline samm edasi meie riigi sotsiaal- ja tööelus, võimaldades tööturul palju paremini osaleda inimestel, kes vajavad seal konkurentsivõimeliseks kaasalöömiseks toetust ja abi. Oluliselt paraneb vähenenud töövõimega inimestele abi osutamine töö leidmisel ja töökoha säilitamisel ning inimestele tagatakse suurem sissetulek,“ rääkis Jaanson täna riigikogus nn töövõimereformi seaduseelnõude kolmandal lugemisel peetud kõnes.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige tõi välja, et erivajadustega ja vähenenud töövõimega inimeste ühiskonda kaasamiseks on eeloleval seitsmel aastal nii Eesti riigieelarvest kui Euroopa Sotsiaalfondist kasutada 354 miljonit eurot.

„Pakutakse terviklikku paketti vähenenud töövõimega inimestele: töövõime hindamine, toetuse maksmine ja teenuste pakkumine tehakse ühes asutuses, töötukassas. Keskendutakse igale juhtumile eraldi, kehtib individuaalse lähenemise printsiip. Tööealiste inimeste sotsiaalne kaitse viiakse välja pensionisüsteemist, mis on märgilise tähendusega ja aitab kaasa suhtumiste muutumisele,“ selgitas Jaanson reformi alustalasid.

„Kokkuvõtteks, töövõimereform purustab eelarvamusi. See muudab vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul ja ühiskonda kaasatusel märkimisväärselt laiemaks ning võimaluste poolest sarnasemaks erivajadusteta ühiskonnaliikmetega. Mis ei tähenda, et siit ei tule edasi minna. Ees ootab suur töö töövõime vähenemise ennetamisega, sealjuures tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustussüsteemi loomisega,“ lausus riigikogu liige.

Tagasiside