Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Täna Riigikogus esimesele lugemisele tuleva sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise eelnõuga jätkatakse töövõimereformi elluviimist rehabilitatsiooni- ja abivahenditeenuse vallas.

Sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul on eelnõu eesmärgiks toetada tööealiste inimeste tööhõives püsimist.

„Tulevikus on saab olema lihtsam ennetada inimese tööturult eemalejäämist ja püsiva töövõimekaotuse tekkimist. Võttes arvesse iga inimese individuaalseid vajadusi ja barjääre, hakkavad tervisekahjustusega inimesed saama kompleksset abi tööturul osalemiseks,’’ rõhutab Jaanson.

Jaanson selgitas, et eelnõuga muudetakse senist, üksnes sotsiaalhoolekande seaduses sotsiaalteenusena sätestatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise korraldust.

„Näiteks on peagi inimestel võimalik vabalt valida teenuse osutajat ning hüvitis teenuse kasutamise eest makstakse otse teenuseosutajale. Lisaks on tööalase rehabilitatsiooni teenust õigus saada ka puudega isikutel juhul, kui neil ei ole määratud töövõime puudumist,’’ lausus parlamendisaadik.

Positiivse muutusena tõi Jaanson välja asjaolu, et seaduseelnõu jõustumisel läheb abivahendite süsteemi haldamine maakondlikelt komisjonidelt üle sotsiaalkindlustusametile.
„Seni on süsteemi hallanud maavalitsused, mis on muutnud abivahendite kättesaadavuse ja jaotamise tingimused ebaühtlaseks ning tekitanud seeläbi abivahendi saajate vahel maakondade võrdluses ebavõrdset kohtlemist,’’ ütles reformierakondlasest riigikogu liige.

Jaanson märkis, et antud seaduseelnõu on töövõimereformis tugisambaks töövõimetoetuste seadusele, millega osalise ja puuduva töövõimega inimestele kujundatakse ümber töövõimetuspensionide süsteem.

„Töövõimereformi suurem eesmärk on tervisekahjustusega inimeste kaasamine tööturule ja neile individuaalse toe pakkumine sobiva töökoha leidmiseks. Usun, et paljud täna erivajaduse tõttu tööturult eemal inimesed saaksid abivahendite toel töötada ja oma sissetulekut suurendada, tööandjad aga ootaksid neid heal meelel. Selliste abivahendite soetamine ja töökeskkonna kohandamine on töövõimereformi üks osa,“ lisas ta.

Tagasiside