Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus esimese lugemise läbinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduseelnõu eesmärgiks on kaitsta kõigi puudega inimeste inimõigusi ja põhivabadusi, rõhutas sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson. Samuti edendab see lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes.

Nagu ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, moodustavad Eestiski puudega inimesed märkimisväärselt suure elanikkonnagrupi, millest omakorda on tingitud vajadus võtta meetmeid nende õiguste kaitse edendamiseks ja võrdsete tingimuste loomiseks.

Jüri Jaansoni sõnul kasvatab seaduseelnõu puuetega inimeste eneseteadlikkust. „Konventsioon aitab puudega inimestele luua võrdsed võimalused ühiskonna teiste liikmetega. Riigid on kohustatud rakendama ja tutvustama meetmeid, et edendada puudega inimeste õigusi ja vähendada võimalusi diskrimineerimiseks,’’ ütles Jaanson.

Jaanson nendib, et kuigi tulenevalt ehitusseadusest on juba täna kohalike omavalitsuste kohustus tagada uute või siis renoveeritavatele ehitistele ligipääs puuetega inimestele, pole olukord kuigi roosiline. „Näiteks Riigikogu hoonesse liikumispuudega ja ratastooli kasutav inimene vabalt omal jõul siseneda ei saa ning kuulmis- ja nägemispuudega inimesel on samuti siin raske hakkama saada. Kuid lisaks füüsilise ligipääsu teemale on ka teisi muresid. Näiteks kuulmispuuetega inimeste teatrikülastusteks vajaliku aparatuuri puudumine paljudes teatrites, Eesti Rahvusringhäälingu omasaadete subtiitrivõimaluse vajadus, audioraamatute laiem levik ja tõlkimisvõimaluste avardamine nägemisprobleemidega inimeste jaoks,’’ lausus parlamendisaadik.

Ratifitseerimise järgselt töötatakse puudega inimeste õiguste ja iseseisva toimetuleku parandamiseks välja riiklik puudega inimeste õiguste kaitse strateegia ning selle iga-aastased tegevuskavad.

 

Tagasiside