Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Reformierakonna fraktsioon esitab Riigikogule eelnõu, millega annab Vabariigi Valitsusele ülesande muuta Eesti alus- ning kooliharidus eestikeelseks. Sellele 2017. aastal munitsipaaltasandi esitatud ettepanekule on kogunenud poliitilist toetust ning esimest korda on tekkinud võimalus langetada otsus ja viia see ellu üleriiklikult. Seadusandja poolt takistused eelnõule puuduvad, mistõttu tuleb selleks anda täitevvõimule ülesanne alustada üleminekuga. Selleks on vajalik kõikehõlmav plaan, mis arvestab nii rahastuse, koolivõrgu, juhtide välishindamise kui muude aspektidega, koostööd omavalitsuste, koolide, lapsevanemate ja Riigikoguga.

„Riigi- ja venekeelseks jagunemine on lahutanud ka ühiskonna ning loonud kodanikele väga ebavõrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja enese realiseerimiseks. Selle tagajärjed on nii majanduslikud, sotsiaalsed, hariduslikud, kultuurilised, julgeoleku- kui rahvatervisealased. Lapsi keele alusel jaotav haridussüsteem toodab aina juurde katkist sotsiaalvõrgustikku, mis ulatub väga kaugele keeleoskuse küsimusest, millega on tahetud teda piiritleda ja lahendada. Vastava ettepaneku oleme esitanud ka Tallinna volikogus, kuid kahtlemata ei ole see regionaalne, vaid kogu Eestit hõlmav probleem ning tuleks lahendada üleriigiliselt,“ avas Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi eelnõu sisu.

„Integratsiooniuuringud on kinnitanud ühiskonna valmisolekut ning samuti toetab muutusteks valmisolekut fakt, et Eesti lasteaedade ja koolide populaarsus kasvab ning vene omad kipuvad tulemustelt maha jääma.
Praegune kompromiss, mille kohaselt on eestikeelne õpe kohustuslik alles gümnaasiumist ja selleks piisab keelte 60:40 suhtest on väga ebapraktiline. Usume, et ka erakondades on ettepanekule kujunenud enamuse toetus ning 2017. aasta üksmeelne eitus ja vastuseis on enamuse poolt tasapisi muutunud kaasamõtlemiseks,“ lisas Ligi.

„Arvestades reaktsioonide vastuolulisust kinnitame, et see ei ole ettepanek eesti keele õppeks, vaid eesti keeles õppeks, samuti pole tegemist ettepanekuga paralleelsüsteemide säilitamiseks, vaid ühtseks eestikeelseks lasteaiaks ja kooliks. Sellepärast algatab Reformierakonna fraktsioon eelnõu, millega pannakse Vabariigi Valitsusele ülesanne minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele alates lasteaiast. See ei saa olla ühtmoodi sujuv kõikjal, aga on kõikjal hädavajalik õpilaste huvides. Üleminek vajab kindlasti piirkondlikke ja koolide kaupa täpsustusi ning ka kõikehõlmavat plaani koolivõrgu edendamisel, rahastuses, koolijuhtide välishindamisel, metoodikas, koostööst omavalitsuste, koolide ja lapsevanematega,“ võttis Ligi eelnõu sisu kokku.

Lisainfo:

Jürgen Ligi
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees
[email protected]
5056547

Tagasiside