Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas täna maksukorralduse – ja käibemaksuseaduse muudatusi, mis näevad ette, et ettevõtete poolt riigile tasutud summad avalikustatakse edaspidi maksu- ja tolliameti veebilehel.

Eelnõu arutamisel kaasettekande teinud rahanduskomisjoni liige Remo Holsmer ütles, tasutud maksude summa avaldamise eesmärk on tagada õiglasem konkurentsikeskkond ning aidata kaasa maksukuulekuse suurenemisele. „Makstud maksusummade avaldamine annab avalikkusele ettekujutuse ettevõtja panusest avaliku teenuste finantseerimisse ja toetab ausat konkurentsikeskkonda,“ lisas Holsmer

Riiklike maksude avaldamisel tuuakse eraldi välja tööjõumaksude summa ja need avaldatakse Maksu- ja Tolliameti kodulehel kord kvartalis. Kuna info ettevõtja tööjõult makstud maksude kohta on kättesaadav avalikest allikatest, siis selline avalikustamine ei kahjusta kellegi äritegevust, vaid pigem jätab ära asjatud kõhklused. Ettepaneku maksusummade avalikustamiseks tegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Teine olulisem muudatus on käibemaksu intressivaba tagastusotsuse tähtaja pikendamine seniselt 30 päevalt 60 päevani. „Selle eesmärgiks on eeskätt võidelda piiriüleste maksupettustega ja vähendada maksuauku Lisaks võimaldab muudatus maksuhalduril jõuda piisavale selgusele tagastusnõude põhjendatuse osas,“ selgitas Holsmer „Ka peale muudatuste rakendamist jätkub Maksu – ja Tolliameti praktikat, kus enammakstud käibemaksust tagastatakse 95% kuni nelja tööpäeva jooksul.“

Eelmisel aastal kontrolliti üle 60 kalendripäeva 312 enammakstud käibemaksu tagastusnõuet. Selliste nõuete kogusumma oli 4,2 miljonit eurot. Ligikaudu 211 000 enammakstud käibemaksu tagastusnõuet (95% tagastusnõuete koguarvust) summas 320 miljonit eurot tagastati nelja päeva jooksul.
 

Tagasiside