Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas soovitab riigil omanikuna julgustada talle kuuluvates ettevõtetes kaasaegsete teadusuuringute tulemuste rakendamist.

„Enamus riigile kuuluvad ettevõtteid omavad oma tegevusvaldkonnas olulist turupositsiooni ja liidrirolli. Samuti ei saa kurta riigile kuuluvate ettevõtete majandustulemuste üle, kui mõned üksikud näited tähelepanuta jätta. On aga selge, et rahvusvahelises konkurentsis läbilöömine nõuab pidevaid investeeringuid teadus- ja arengustegevusse (T&A), mistõttu peaks ka riigile kuuluvate ettevõtete arendustegevus olema senisest süstemaatilisem ja mahukam,“ selgitab majanduskomisjoni esimees.

Riigikogu liikme hinnangul on üheks komistuskiviks seni olnud ärisektori ja teadusasutuste puudulik koostöö. „Eesti kõrgkoolides tehakse palju teadusuuringuid, mis ei leia aga tihti rakendust majandustegevuses. Samal ajal on ettevõtetel puudulikud teadmised ja vahendid innovaatiliste tööprotsesside, teenuste ja toodete välja arendamiseks. Äri ja teadus on tihti nagu kaks paralleelselt rööbast, mis kunagi ei ristu.“

Riigiettevõtete ja kõrgkoolide koostööst on Eestis ka positiivseid näiteid. Eesti Energia teeb mahukaid investeeringud põlevkivi suuremaks väärtustamiseks, kuhu on aastaid kaasatud inimesi Eesti teadusasutustest. Riigi Kinnisvara AS alustab koos TTÜga energiatõhusa demomaja projekti, millest sünnib loodetavasti palju uut teadmist energiasäästlike ehitusmaterjalide ja insenertehniliste lahenduste osas. „Aga millised on Eesti Raudtee, Tallinna Sadama või Lennuliiklusteeninduse T&A projektid ja investeeringud? Kas omanik ehk riik on seda neilt üldse kunagi oodanud? Ja kui need projektid on ka olemas, tuleks nendest palju rohkem avalikult kõneleda, et innustada teisigi ettevõtteid ja kõrgkoole koostööle,“ tõdes Arto Aas.

Innovatsioon ei tähenda pelgalt uute kõrgtehnoloogiliste toodete välja mõtlemist. Innovatsioon võib sündida ka äärmiselt traditsioonilistes tegevusharudes, kas või seniste sisse kulunud tööprotsesside kaasajastamises ja heas mõttes pea peale pööramises, mis võib viia palju parema tulemuseni,“ arutles Aas rõhutades, et riigile kuuluvad ettevõtted ei ole ainult dividendimasinad, neil kõigil on mingi lisandväärtus ja erimissioon. „Olla oma tegevusvaldkonnas teadus- ja arendustegevuse veduriks peaks olema üks loomulik osa sellest missioonist,“ kinnitab parlamendisaadik.

Vabariigi valitsus on seadnud eesmärgiks T&A investeeringute mahu kasvatamist 2015. aastaks kahe protsendini SKP-st ja 2020. aastaks kolme protsendini SKP-st. Sealjuures riigi osakaal oleks 1% ja erasektori osa 2% investeeringute mahust. „Kui suur peaks täpselt olema riigile kuuluvate ettevõtete T&A tegevuste rahaline maht on põhjalikuma analüüsi küsimus. Aga 5% ettevõtte puhaskasumist arendustegevuseks investeerida poleks kindlasti ülejõu käiv eesmärk“ lisas Aas.

Tagasiside